Икономика на застраховането


Категория на документа: Икономика
5 седмици - понеделник
Изпита ми ще е тест

Лекция номер 1

Основни принципи на застраховането
Организация на застраховането

застраховане
Мениджмънт: Всяко упр. Решение взето при игнориране на риска се смята за неиздържано!

застраховане

Общо/
Имуществено З-не Животозастраховане

Две (2) правни норми

АЗД Взаймно ЗД
неможе и само по Животоз-не
по двата бранша застраховане

Застрахователна ст/т - характерен е и за 2-та бранша
Пазарна ст/т на имуществото (W) това е реалната цена от срреден тип (не говорим за индивидулана ст/т)

Застрахователна сума - Характерен е и за 2-та бранша ЗСума опр. (лимитира) горната граница на орговорността на ЗД. Означава се с S

Има различни особенности опр. На ЗС

В общото з-не големината на ЗС се опр. От големината на ЗС/ст. ЗС може да бъде равна или по-малка от ЗС-ст но не и по-голяма от нея. --> над застраховане, което съгл КзЗ е невалидно.

В ЖЗ - ЗС се определя собективно от застрахованите, вски се опр. За толкова, за колкото той смята.

Застрахователна вноска - Това е парична сума, която застрахованият плаща за да купи застрахователната услуга. Означава се с P (премия)

Големината на ЗВноска зависи осн. От 2 фактора.
1. Големиата на ЗСума
2. Тарифното число - то показва колко лева ЗВ ще се плати на 100 лв. Зсума (ако е в %) или на 1000 лева ЗС (ако това число е в промил) Да стенува вноската от сумата.

n S x t = P
1. 10000лв. X 6 % = 600,00 лв. 1. 10000лв. x 6 % = 600,00 лв.
2. 20000лв. X 6 % = 1200,00 лв. 2. 10000лв. X 8 % = 800,00 лв.
Покритието, което дава е по-голямо.
Застрахователно общетение - Q
Това е плащането на з-ля по Общото застраховане.
Големината на ЗО засвиси от големината на щетата.
В живот оз-нето з-ля плаща договорената ЗСума или процент от нея в зависимост от случая.

Риск и ЗастрахованеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на застраховането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.