Икономика на недвижимата собственост


Категория на документа: Икономика
по Управление на инвестиционния процес

В икономика на България туризма е едно от основните пера, затова инвестициите в сектора са много важни.Именно поради тази причина в тази курсова работа обръщаме внимание на този фактор. Като предмет в нея ще разгледаме направените инвестции по строежа и реновирането на един от най-големите хотели по българското черноморие - "Хотел и Казино Интернационал" .

Обектът е създаден през 1968 година . Сградата е висока 60 метра и е разположена на пъпва линия на комплекс "Златни пясъци". Тя разполага с 16 етажа, разположени на площ от 12 дка. През периода 2001 година до 2010 година, хотела функционира в оригалната си структура, която притежава 140 стай, както и прилежащи общи части. През 2009 година управата на хотела взема решение да инвестира голяма сума пари в проект, който включва дострояването и реновирането на старата част.За постигането на тази цел, управата на хотела свиква, експертна комисия, която да оцени колко би струвало започването на този мащабен проект. Проджект мениджмънтът и инвеститорският контрол се осъществяват от ТТръст Инженеринг - инженеринговата компания на БТ Дивелопмънт Сървисиз.За главен изпълнител на проекта е местният строителен холдинг - Планекс. Крайната оценка на проекта възлиза на 40 милиона лева, който финансиран от Първа инвестиционна банка.

За архитект на проекта е избран арх.Павел Иванов неговата задача е да създаде един напълно нов облик на една от емблемите на българското черноморие. Новата визия трябва да обединява три главни елемента: първо, съществуващата кула на старото тяло, второ, новата кула на "Тауър суитс" и, трето, двуетажен пиедестал/колонада под тях, като кулата на "Тауър суитс" е раздвижена и хоризонтално разчленена, а новата масивна двуетажна колонада е обединяващият елемент, който визуално "носи" двете кули. При стартирането на проекта се планира новото тяло да бъде създадето под формата на апартаменти, който да бъдат продавани като недвижима собственост. Но в хода на проекта инвеститорите решават, че по удачния вариат би бил, ако превърнат цялото ново крило в хотелска част. След завършването на проекта се планира хотелът да разполага с една висококачествена база достойно за реномето на 5 звезден хотел.Но за да бъде постигната тази задача трябва да се промени изцяло интериора на хотела, водещият проблем въпреки всичко остава интегрирането на екстериора на интериора на комлекса.

С капацитет около 340 стай, казино и други прилежащи територии разположени на голяма площ,трябва да се обърне особенно голямо значение на използването на висококочествени и енергиино ефестивни технологии.

Именно за това за строежа на хотела са използвани много нови и иновативни технологии, който да улеснят работата и изпълнението на проекта. Новите технологии,които са използвани, са предимно в областта на ОВК системите. Всички ОВК системи са обединени в централна система за сградна автоматизация (BMS) и са решени да работят максимално икономично. Системата за автоматика осигурява непрекъснато следенето на външната температура и термичното натоварване на вътрешните климатизирани и отоплявани зони и системи, така че да се поддържа вътрешният температурен комфорт в обекта. Всички системи са интегрирани в операторска станция, където чрез различни екрани се следят и контролират параметрите на ОВК системите. Операторът на станцията може да записва и архивира всички данни за енергопотреблението към определен момент от денонощието и чрез анализ и съпоставяне да се оптимизира работата на системите за по стигане на най-икономичен оперативен режим.

Новоизградените ОВК системи използват в максимална степен всички енергоспестяващи средства, наложени в световната практика в момента. Идеята е сградата да е максимално енергиино ефективна с минимален енергиен отпечатък.Приложени са най-съвременните принципи на устойчивото или зеленото строителство и световни концепции за енергоефективна работа, например енергоспестяващи решения, свързани с използване потенциала на външния климат като режим на нощно охлаждане (или режим на economizer) и режим free cooling (охлаждане без включване на чилърите).

Използва се отпадната топлина от чилърите и се оползотворява топлината на изходящия въздух на климатичните и вентилационни системи. Допълнителна система за икономия на енергия е приложена за зоните с променлив режим на посещаемост.В тези зони са инсталирани датчици за СО2. В зависимост от определено предварително задание за тези датчици се контролира количеството на пресния въздух (който е най-големият термичен товар), така че да се съобрази с броя на посетителите.

Стартирането на проекти с такъв мащаб и поемането на такъв огромен риск е рядкост, но според мен с повече инвестиции от този ранг туризма в България има шанс да застане на едно от челните места в Европа като туристическа дестинация,защото с предлагането на качествен туристически продукт, може не само да застане на международните пазари,но и да донесе положителни резултати както за работещите в тази сфера, така и за бизнеса като цяло - не само в региона, а и за цялата страна.

??

??

??

??

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА
Стопански факултет

Изготвил:

Проверил:
Емилия Иванова Димитрова

Ас. Милена Д. Иванова
ФК № 1056


ИНС, група 27

Подпис /................................................../

Варна
2013Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономика на недвижимата собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.