Икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа: преговори за съвместни регионални инфраструктурни проекти


Категория на документа: Икономика


Софийски Университет "Свети Климент Охридски"
Катедра Политология, Магистърска програма "Международни отношения и сигурност"

Семинар "Международни преговори"

Икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа:
Преговори за съвместни регионални инфраструктурни проекти

София
19 - 20 Януари 2013

Карта на Югоизточна Европа

Съдържание

Карта на Югоизточна Европа 2
Съдържание 3
Описание на семинара "Симулация на международни преговори" 4
Преговори: Кратко представяне: 5
Какво представляват преговорите 5
Подходи към преговорния процес 5
Делегации 7
Роли 7
Формат на преговорите 9
Симулационна игра 10
Цели 10
Материали 10
Преговорен процес 10
Договаряне на обща програма за инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа 11
Процедурни правила 13
Въведение 13
Процедурно гласуване 13
Гласуване по същество 13
Често използвани процедурни предложения 14
Библиография........................................................................15
Приложения

Приложение I

Въведение в процедурните правила на Роберт

Приложение II

Текстoве от учебника " Международни дипломатически преговори "

Приложение III

Списък с инфраструктурните проекти, които са обект на преговори

ПриложениеIV
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа: преговори за съвместни регионални инфраструктурни проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.