Икономически школи


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ - "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Катедра: Маркетинг и стратегическо планиране

______________________________________________________________________

К У Р С О В А Р А Б О Т А

По

Икономика

На тема:

Икономически школи в икономикса

Разработил: София Огнянова Зидарова

Специалност: Маркетинг, ДО

Фак. № 1266152

СОФИЯ

2013

Изучаването на общата теория на икономиката обикновено започва с нейната предметна област, с обособяването на кръга от проблеми, които тя изследва и разкриването на специфичните методи, които прилага.

По отношение на първия кръг от въпроси се прилага историческият подход, който разкрива как се развиват и променят представите на основните теоретични направления в икономическата мисъл. Вторият, по-голям кръг от проблеми представя научния инструментариум на икономическите изследвания и функциите, които изпълнява икономическата наука.

Основните раздели в съвременната икономика се делят на няколко така нарчени икономически школи и идейни течения.

Предшественици на теорията за пазарно стопанство. Ранен и късен меркантилизъм

Наченки на икономическата теория за пазарно стопанство намираме още през първата половина на 16 век с появата на школата на меркантилизма.

Предпоставки за възникването на теорията за пазарното стопанство са:

Оформяне на траен пазарен сектор в някои европейски страни: на първо място в Англия, Португалия, Скандинавските страни, Италианските републики - 14 век - Генуа. Всички държави са на море, имат мощни флотилии, поддържат пиратите. Това е времето на Великите Географски Открития (ВГО). Оживена търговия, грабеж на новооткритите земи Азия, Африка, Америка - започва политическата подялба на света. По това време израства една оживена пазарна сфера.

Стремежът на новопоявяващата се търговска буржоазия е да разчупи основите на феодалното стопанство в редица страни като Англия, Германия, Италия. Това все още не са държави. През този период Италия има 15 отделни княжества, Германия - повече от 80 графства, Англия - 7 държавни единици. Навсякъде се плаща мито.

Бурното развитие на финансовата система на тези страни. Появяват се банките.

Възниква логичната потребност от нова теория. Именно по това време се появява предшественикът на пазарното стопанство - меркантилизмът. Меркантилизмът заема важно място и ярко отразява настъпващите промени в икономическия живот на Европа през 16 и 17 век. Това е епохата на първоначално натрупване на капитал, като най-важен е търговският капитал.

Меркантилизмът възниква първо в Англия, после във Франция, Русия и Германия. Основната сфера на икономическия живот е сферата на обръщението. Основна форма на богатството е златото. А златото от своя страна изразява трайност; много труд в единица метал. Пред златото реалното си значение губят феодалните привилегии и благородническите титли. Меркантилизма обожествява златото. Меркантилистите обикновено идеализирали Холандия, тъй като тя била най-напредналата страна в търговско и икономическо отношение.

Меркантилизмът апелира за намеса на държавата като икономическата практика се уповава на кралската власт за постигане на целите. На второ място меркантилизмът издига външната търговия като основен източник на богатство,а вътрешната търговия е само преразпределение на богатството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически школи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.