Икономически активно население в България - структура и тенденции на развитие


Категория на документа: Икономика


промяна
2013г.
промяна
2014г.
промяна
Заетост (хил.д.)
3505,8
-5,9%
0,2%
0,7%
0,9%
0,6%
Безработица (%)
10,2%
3,4
-0,1
-0,4
-0,5
-0,3


Икономическата активност на българското население-структура, тенденции и промени- се обуславят от приспособяването на пазара към промените настъпили заради глобалната икономическа и финансова криза. Закриването на работни места изправя потърпевшите пред неприятни и трудни ситуации. Необходимо е държавата да има стабилна и актуална политика по заетостта, за да може навременно да се справя с назрелите проблеми на обществото.

Използвана литература:
1. Икономика на труда- ръководство- Р.Калчев
2. Макроикономика- "Стено"
3. Конвергентна програма 2011-2014г.-Р.България
4. www.nsi.bg
5. www.jobspace.bg

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически активно население в България - структура и тенденции на развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.