Икономическа политика


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

по Икономическа култура
На тема:
Кризата и трансформациите в културата на град Казанлък

Изготвил: Надежда Пламенова Илчева
Специалност: Икономика на човешките ресурси
Поток 154, група 1528
Фак. № 291180

София
2011г.

Съдържание

1. Увод.
2. Стратификация на общността.
3. Как кризата влияе на икономическия облик на град Казанлък?
4. Критериите на Хофстеде.
5. Образование и здравеопазване.
6. Казанлък през моите очи.
7. Източници.

Увод

Казанлък. Малък и прекрасен. Сгушен между величието на Стара планина и плахо издигащите се върхове на Средна гора. Близо до бурните води на Тунджа. На кръстопът между София, Бургас, Велико Търново и Стара Загора.

Носи в себе си стария български дух на онези отминали дни, когато всичко е миришело на рози, не е имало лъскави автомобили, а само стари каручки. В същото време съчетава всичко ново и модерно, от причудливите архитектурни приумици до стъклените витрини и всичко, което носи новото време със себе си.

Град с дълга история, трудно настояще и както всяко друго българско градче с неясно бъдеще.

Де да можеше красотата на града да прави живота в него по-лесен, по-спокоен, по-ясен... ако това бе възможно, то Казанлък щеше да е най-невероятния град за живеене в цяла България. С всичките си природни дадености, гостоприемни хора, утвърдени традиции и обичаи.

Цялата местност, не само градът, а и всичко около него притежава една необяснима магия, която привлича българи и чужденци. Дали е заради историята, дали заради хората с отличителния диалект, природата или цялата атмосфера, която опиянява, но не веднъж съм чувала, че това е местността, в която живеят истинските българи. Там е истинската България.

За съжаление не са и малко проблемите, които съпътстват живота в Казанлък. Тежките икономически условия- начело с безработицата и задълбочаващата се криза, културната деградация на младите поколения, изселването на трудовата сила от града, етническите групи, потъпкването на някои традиции и все по-силното възприемане на западните стандарти, което се оказва сблъсък между млади и стари. Тези и редица, редица други проблеми вълнуват иначе привидно "спокойния" живот в Казанлък и околните му селца.

Стратификация на общността

Можи би ще бъде напълно излишно да давам определение на понятието стратификация и да предоставям основни данни и значения, но за по-добро встъпление в същността на самия въпрос ще го направя.

С най-прости думи казано самата дума стратификация произлиза от латински и е термин използван в геологията. Същият този термин се пренася и се използва и в други научни области изучаващи обществение живот. Най-накратко казано стратификацията или още социалната стратификация представлява разслояване на на обществото, породено от редица фактори, които създават неравенство, по една или друга причина, между членовете на различни обществени групи.

Стратификационната система, която се получава от всички възникнали неравенства в обществото, представлява всъщност система изградена от четири фази:

- Социално неравенство- това представлява дълъг списък от различия, които изграждат отделните социални групи. Това е и основното неравенство разделящо хората по отделни признаци: пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религиозни възгледи, финансово състояние, чието количество ни отнася към групата на бедните или богатите. Казвам само бедни и богати, защото по мое мнение в България като цяло няма средна класа. Има просто малко различие в степените на бедност.

- Социална диференциация- това всъщност е процес, при който се образуват различни групи въз основа на разделението на труда. Например в една фирма може да има група от работници и група от инжинери, естествено между тези две групи се наблюдава неравенство първо в образованието, после в изпълняваната работа и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.