Хоби туризъм - същност и предпоставки за развитие в България


Категория на документа: Икономика


DNAПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ДОКТОР ВАСИЛ БЕРОН"

Хоби туризъм
Същност на хоби туризма и развитието му в България

Нина Ненкова Гаджева, XII "a"клас, №21
28.12.2013 г.


В следващите страници ще разгледам хоби туризма в детайли. Какво модерният свят разбира под "хоби туризъм" и какви са предпоставките му за развитие в България .


Що е туризъм?

Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура.

Типология на туризма

Класификацията на видовете туризъм се извършва по различни признаци.

1. Според времетраенето бива: краткотраен и дълготраен;

2. Според целта: познавателен, рекреационен, културен, лечебен (балнеоложки), бизнес, спортен, планински, морски, речен, селски, риболовен и ловен, екотуризъм, събитиен туризъм, трекинг, хоби туризъм, религиозен туризъм, винен, екстремен туризъм, военен туризъм, социален туризъм и др.
Класификацията може да се извърши и по още много различни признаци, които може да разгледате тук: http://www.referati.org/klasifikaciq-osobenosti-i-znachimost-na-vidovete-turizym/31649/ref
Хоби туризъм - същност

Хоби туризмът е вид туризъм, при който туристът извършва дейности, свързани с хобито му, които се обвързани с придвижване в пространството, посещение на различни изложения, специализирани сгради и съоръжения, срещи с хора, споделящи същите интереси и др. Част от хоби туризма са: риболовния, ловния, винения, фото, селския, етно, еко туризъм и други специализирани видове туризъм.

През последните пет години, хоби туризма в България се развива с изключително бързи темпове, което кара туроператорите постоянно да обновяват листата си със специфични турове. Географското положение и историята на страната благоприятстват за развитието на интересни туристически пакети, които да привлекът туристи от различни националности.

Хоби туристът - образ, интереси, желания

и желания

Туристическите пакети, които се създават за хоби туриста са с по-висока цена от традиционните оферти за отдих в курортни селища. Това се дължи на предоставянето на подходящо място за настаняване, осигуряване на специалист в съответната област и/ или водач, удобен превоз / често пъти с личен шофьор / и др специфични услуги.
Предлагането на този вид туристически пакети не е насочено към масовия турист, затова и важна черта в образът на хоби туриста е високата обща култура и специфичните познания в областта на интересите му. Друг отличителен белег е и това,че е по-заможен. Този тип туристи пристигат добре подготвени за бъдещото преживяване. Теоритично познават района, в който се намират и разполагат с препоръчителното облекло и пособия, необходими им през престоя.
Офертата, която хоби туристът избира често е или най-комплексната или

най- специфичната. Според хобито, на което се посвещава, времетраенето на туристическия пакет варира от седмица до месец. Сезонът също е подвластен на вида хоби. Климатът в България определя четири сезона - пролет, лято, есен, зима, които са почти еднакво наситени с посещения на туристите, които са се посветили на интересите си. Това определя хоби туризмът като един от малкото видове туризъм, чиято активност не е сезонна.
Хоби туризъм в България - предпоставки за развитие

Географското положение на България е изключително благоприятно за развитието на туризма. Хоби туризмът, в частност, е с големи перспективи за развитие.
На територията на страната има три национални парка - "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан", множество резервати и защитени територии, в които се срещат растения - ендемити и животински видове,които са вписани в Червената книга на България.
Климатът в България определя пет климатични области : умереноконтинен-тална, преходна, континентално-средиземноморска, черноморска и планинска. Този факт играе важна роля за всички видове туризъм, тъй като определя различни природни условия и предпоставки за развитие на ендемични растения и развитие на специализирани видове туризъм /създаване на курортни селища с главна цел - климатолечение/ и др.
Водните басейни в страната ни също играят важна роля за туризма. Двата по-големи такива са Черно море и р. Дунав. Тя е сред най-големите европейски реки. В България се използва за корабоплаване и риболов. От значение за хоби туризма са и по-големите и притоци - реките Искър, Огоста, Янтра, Вит, Осъм и Русенски Лом. Реките Камчия, Места, Струма и Тунжда също имат важна роля за хоби туризма заради добрите условия за риболов и екстремни водни спортове, които предлагат. Черно море е един от основните ресурси за българският туризъм - чрез и заради него пристигат туристи с различни цели - рекреация, познавателен туризъм, хоби туризъм или съчетаване на няколко такива цели.
Славното историческо минало на България привлича множество туристи от различни националности целогодишно. Американските туристи, например, които имат интерес към историята и археологията, посещават Долината на тракийските царе, край гр.Казанлък, заради уникалността на находките и значението им за българската археология и история.

Повече за България, нейните природни и антропогенни забележителности може да намерите тук:

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хоби туризъм - същност и предпоставки за развитие в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.