Хипотеза на сегмeнтната пазарна ефективност


Категория на документа: Икономика


[ Фигура 1 тук]

На Фигура 1 е представена автокорелацията на доходността от индекса. Вижда се, че в по-ранните етапи автокорелацията достига почти 30%. Подобни характеристики имат ранните периоди на борсите от Централна Европа[6].

Нека сега използвайки (3) разбием доходността през този начален период на k различни случайни портфейла. Периода, върху който се концентрираме, са първите 50 сесии на борсата, което е и честотата на движещия се прозорец. За високи стойности на k тази симулация процедура подобна на симилация Монте Карло показва каква е вероятността поне един пазарен сегмент да ефективен в смисъла на слабата форма на хипотезата за пазарна ефективност, докато пазарът като цяло е неефективен. В конкретния случай тази вероятност е почти 57%, което е и вероятността в ранните етапи от съществуването си, борсата да е била сегментно ефективна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящето изследване поставя като проблем въпроса, защо се забелязва неефективност на развиващите се пазари в началните периоди на тяхното съществуване. Възможна хипотеза, която отговаря на този въпрос е, че те са сегментно (ограничено) ефективни.

В този смисъл емпиричните резултати за ефективността на БФБ показват, че не е непребержима вероятността тя да е била ограничено ефективна в началните етапи на своето съществуване. Този резултат, макар и внушителен, сам по себе си е недостатъчен за по-детайлни констатации. В полезрението на бъдещи проучвания е използването на различни сегментационни модели1, изготвяне на специфични индекси, както и изследване на възможна еволюираща ефективност на първоначално неефективни пазарни сегменти. В по-широк план използването на хипотезата за сегментната ефективност би могло да даде по-добра представа за функционирането на развиващите се институции като цяло.

ЛИТЕРАТУРА:
[1] A.Pajuste, G.Kepitis, P.Högfeldt, (2000), Risk Factors and Predictability of Stock Returns in Central and Eastern Europe, Emerging Markets Quarterly, 4, 2000, 7-24

[2] E.Fama, Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, Journal of Finance, 25, 1970, 383-417

[3] G.Ljung, G.Box (1979), On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika,66 , 1979, 265-270

[4] A.Lo, A.MacKinlay, Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a simple specification test, Review of Financial Studies, 1, 1988, 41-66

[5] S.Mayhew, Security Price Dynamics and Simulation in Financial Engineering, In Yücesan, E., Chen, C., Snowdon, J. L. and Charnes J. M. (editors), Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference, 2002, 1568-1574

[6] I.Bechev, Efficient Market Hypothesis: Budapest, Prague and Warsaw Stock Exchange, CEU University Press, 2004

Фигура 1: Автокорелация AC на доходността от индекса спрямо първия лаг. За стойности на p<5%, AC = 0

Фигури
1 Например сегментация на база индустриален сектор или друга квалитативна характеристика
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хипотеза на сегмeнтната пазарна ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.