Хенри Форд - моят живот и моите успехи


Категория на документа: Икономика
Доклад
Хенри Форд- " Моят живот и моите успехи "

1.Форд смята,че човешкотот съществуване всъщност е добиването на средство за съществуване. Изразява идеята си, че хората се самозабравят. В стремежа си да планират бъдещето, да се възхищават на могъществото на машинната индустрия, той набляга на факта, че с навлиането на нови технологии, ние всъщност погубваме радостта от малките, почти незначителни неща в живота.
- " И ако сравним това, което е направено, с онова, което остава още да се направи, нашите успехи ще ни се видят наистина незначителни. Стига само да помислим какви огромни сили се изразходват за обработването на земята, в сравнение с това, което се дава във всички индустриални предприятия у нас, взети заедно, за да разберем какви възможности лежат и чакат своето осъществяване. "
2. От негова гледна точка, всяко собствено производство, не трябва да бъде определяно само като пордукт, стока или услуга, то трябва да ти носи радост. За това автора осъжда съществуващите методи в поризводството, във финансите и т.н
- " Ние губим толкова време и енергия, че не ни остава от тях нищо, за да се наслади на постигнатите резултати. Цял живот строим дом, в който на ни остава време да живеем. Силата и машината, парите и имотът са полезни дотолкова, доколокото те помагат на човек да добие истинска свобода на живот. "

3. С нарастване и развиване на производствените фактори, навлизаме в една нова цивилизация. Времената непрекъснато се изменят, създават се по производителни машини, които улесняват работата на обикновенният човек.

- "Въвеждането на машините в производството на обуща накара наистина мнозина обущари да затворят работилниците си.Когато обущата се правеха на ръка, само богатите можеха да си купуват повече от един чифт, а голяма част от работниците ходеха през лятото боси. Сега болшинството от хора имат повече от един чифт обуща и производството им стана щирока индустрална задача. "

4. В представите си за вбъдеще Форд планира да създаде такъв тип автомобил, с щирока достъпност, ниска цена и удобство за всяко семейство.

" Възнамерявам да построя автомобил за широка употреба. Той ще бъде достатъчно голям, за да се помести в него цялото семейство, но и достатъчно малък, за да може да го управлява само един човек. Тъй направен, той ще бъде от най- добър материал, построен от първокласни работни сили и съгласно най- простите методи, познати на съвременната техника. Независимо от това цената му ще бъде така ниска, че всеки човек, получаващ добра работна заплата, ще може да се снабди с автомобил, за да се наслаждава със семейството си. "

5. Форд не подкрепя дефиницията, че планирането е процес по създаване не нещо, което до момента не е било измислено , съществувало, тъй като за него по- важното в случая е усъвършенстването в дадена дейност на даден продукт, отколкото обновяването на нещо не дотолкова обработено.

- Подобрен продукт е този, който е бил подложен на известно изменение, но моето мнение, разбиране на понятието " подобрение " е съвършено друго.Аз смятам, че въобще е нередно да се започва каквото и да е било производство, докато не е усъвършенстван самият продукт. Това разбира се не значи, че никога не бива да се внасят изменения. Аз съм само на мнение, че много по- стопанско е да се залавя човек за производството, след като е добил пълна увереност в доброкачествеността и рентабилността на материалите.

6. В примера от книгата инжинера е категоричен, че за времето, в което се развива действието, няма толкова добре развита техника, която да достига толкова голямо производство. Но в настоящо време трябва да се прави дори и невъзможното, за да се развива икономиката по добре. Създават се планове за възможни развития.

- " Аз категорично отричам да има на този свят нещо, което е разумно, и което да бъде невъзможно. Аз също така не намирам да има на земята, макар и един човек, който да бъде дотолкова " у домна си " в дадена област, че да на може с увереност да каже - това е възможно или невъзможно в нея. Правилния път на опита, правилния път на техническото образобание трябва да разширябат хоризонта и намаляват числото на невъзможните работи. "

7. Автора не подкрепя конкуренцията чрез измама, тъй като всеки работоспособен човек, може да намери подходяща, честна и достойна работа, стига да притежада съответните качества.

- " Слушал съм, че конкуренцията била опастност и че опитния човек в работата си отстранява своята конкуренция, като създава по изкуствен начин монополза своя продукт. Излиза се в този случай от мисълта, че числото на купувачите е ограничено, и че затова трябва да се вземат мерки срещу конкуренцията. Мнозина вероятно, помнят още, че малко по - късно, цял ред автомобилни фабриканти се обединиха въз основа на патента " Зелдена ", и то в законови рамки. Те се вдъхновиха при това от неразумната идея, че дохода се увеличава с намелението на производството.

" Тази идея, доколкото аз знам е стара като света. Нито тогава, нито сега мога аз да разбера, как тъй за тоя, който работи честно, да не може да се намери достатъчно работа. "

8. Хенри Форд споделя и подкрепя дефиницията, че планирането е процес на измисляне на бъдещето. Чрез горе посочените примери се вижда ясно, че чрез бъбеждането на всяка следваща новост в двигателя на колата се развива и представата на човека за стандарта на живот. Оттук с всяка нова идея се отварят врати към развитието на цивилиозацията, бремената и едно ново бъдеще.
Планирането е процес на планирането на бъдещето, а именно:

- Построих кола с парен двигател;
- Преминаване към базшумният газов двигател- работещ със светлинен газ;
- Газов мотор;
- Двигател с вътрешно горене;

10. " Изобщо хората затова имат тъй малко и затова удовлетворението на основните им житейски нужди струват, тъй скъпо, защото почти всичко, което произвеждат е много по- сложно, отколкото нужно. Истинската простота е свързана с достигането на две условия:

- Практично;
- Целесъобразно;
12. Координатната система икономика- човек в случая е спазена, тъй като, производството се увеличава, а на работника работата се улеснява, чрез използването на нови технологии.

- " Всеки път при появяването на изобретение, което дава възможност на 1 човек да извършва работа за двама, благосъстоянието на страната расте за изпълнителя от производството работник се открива и по- добри условия за труд."

Шнайдер- " Скандал и срам"
1. Планирането може да се открие в преобразуващ, познавателен и величествен хуманизъм. Хуманизмът е философско тълкувание на действителността, която е открила, че човешкото същество в своята същност е нещо, имащо огромна важност- както по надолу пише да се яви основен двигател на общият прогрес.
- Тук не става въпрос само за икономически растеж, самостоятелност в изхранването, модерно оборудване и технологии. Натрапва се очевидният факт: " развитието" - това е самият човек. Става въпрос за хуманизмът във всичките му аспекти , за достойнство и човешки права. Става въпрос за хуманизъм във всичко: във въображението, творчеството, избора, вземането на решения и проява на чувство за отговорност спрямо естествената социална среда. Става въпрос за изучаването или преоткриването на хуманизма и неговата проява в обществото като основен двигател на общия прогрес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хенри Форд - моят живот и моите успехи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.