Хенри Форд - моят живот и моите успехи


Категория на документа: Икономика


ХЕНРИ ФОРД
МОЯТ ЖИВОТ И МОИТЕ УСПЕХИ

1."По-малко административен дух в творческия живот и повече делови дух в администрацията". Този девиз е полезен както за всяка започната работа но и за управлението на даржавата. Държавата трябва да предоставя ценности на народа. Без правителство и делови живот не може, но започнат ли да вземат властта те се обращат срещу природата.

2. Хенри Форд казва в неговата теза, че цял живот строим дом и после не ни остава време да живеем в него. За него материалните ценности са само полезни до толкова, доколкото те помагат на човека да добие истинска свобода за живот.

6. Взаимоотношението между тези три отрасала е от особенно значение за човечеството. Без тях няма обществен живот и светът не е едно цяло. Затова трябва да се стремим да ги опазим, иначе обществото ще загине.

7. Хенри Форд смята, че чрез възможностите на законодателството не може да се постигне много. Форд казва, че самото законодатетелство е виновно за бедността и за проблемите на хората. Вместо да решават проблемите те ги задълбочават и преписват на закона сила, която той не може да притежава.

8. Господствуващата система е предназначена за забогатяване и наптрупване на печалба. Тя е в състояние да даде на хората излишък от пари, да разпилее производителноста и да отнеме продукта на труда .

9. До обществен фалит се стига когато се дава по-вече на хората от това което те са заслужили или изработили.
11. Невежеството никога не е печелило борбата със здравия разум. Ако искаш да спечелиш пари трябва да се отдаваш на работата и да изпитваш удовлетворение, което се придобива от съзнанието за изпълнен дълг. А най-сигурното средство да не спечелиш пари е алчноста.

12. Причината е в паричния фактор. Всеки се стреми да извлича нечалба от вложения капитал. Това пък допринася за малките надници на работниците.

13. Паричната система се възприема като самоцел. Вместо да улеснява производството, тя го затруднява максимално.

14. Според Хенри Форд недостатъкът на всички радиакални реформи се състои в това, че те искат да изменят човека и да го проспособят към определени предмети.

15. Разсипничеството произлиза от недостатъчно съзнателното отношение към нашите действия или от небрежното им изпалнение.

16. Не е правилно да се започва производство без да бъде усъвършенстван самият продукт. Трябва да се уверим в доброкачествеността и рентабилността на материалите. Производството трябва да се основава вурху самия продукт. Най-важно от всичко е самият продукт и всяко форсиране на производството.

17. За Форд няма значение дали идеята е добра и нова, или стара и лоша, важното е тя да може да се реализира практически. Хубавите идеи не трябва да се пренебрегват. Но не трябва да се бърза с решението.

18. Хенри Форд смята, че маршрута на печалбата се изразява във влагането на капитал в производството. Този капитал не се изразява в пари, а средство за производство. Печалбата трябва да върви след производството, а не да го предшества.

19. По-рано купувачът оказваше чест на продавача със своите поръчки, по-късно отношенията се измениха и продавачът почна да оказва чест на клиента, като изпълняваше неговите порачки. За Форд това е едно зло в деловия живот.

20. Критикува работниците, че те са свикнали да живеят по един и същ начин и че се плашат от всичко ново. Форд знае, че всички нови методи спомагат за производствената дейност.

21. Да се дава предимство на финансовите интереси, значи погубване на производството. Не трябва да се работи и да се мисли кога ще настъпи деня, в които ще се отдадът на пичивката. Всеки трябва да се бори, точно това е смисълд на живота, никои не трябва да се примирява с постигнатото, а трябва да се израсва все по нагоре.

22. Форд смята, че които спре да си почине в живота, той не стои на едно място, а започва малко по малко да се връща надолу. Живота е пътешествие, защото всеки ден се срещаме с нови хора, проблеми и препядствия. Но не трябва да спираме да живеем и да стоим безучастни, а трябва да изживеем всяка минута пълноценно.

23. Представата на Хенри Форд за конкуренцията е че тя е опасна. Всички добри производители се стремяли да я премахнат чрез въвеждането на монопол. Форд не разбирал защо всеки, който работи честно не можел да намира достатъчно работа.

25. За Форд няма нищо невъзможно, в света няма нищо, което да е разумно и да е невъзможно. Всичко зависи дали човек е уверен в себе си и е готов на всяка цена да постигне целите си. Възможните нешта се постигат чрез правилният път на опита и правилният път на техническото образование.

26. Титлата според Хенри Форд трябва да бъде отхвърлена, защото много често тя се използва за лично облагодетелстване. Хората с титли се занимават единствено със себе си. За тях обикновенните хора са само слуги без право на мнение и личен избор. Но има и друг вид хора с титли за Форд, който са родени за това. Човек, който с твърда ръка издава заповеди и не се колебае нито в един момент. Това е човек, който никога не се окичва с титлата си и никога не се надува самодоволно. Само такива хора са достоини да носят титли.

27. Работата е това сочно удоволствие. Когато тя е извършена с любов и съзнание, човек се чувства удовлетворен. Титлата не носи чест, единствено трудолюбието е достатъчна чест за всеки.

30. Творческият труд е най-важен, той е много рядък дар, за това трябва да бъде ценен високо. За да бъде приложен не трябва да липсват решителността и упоритостта в човека. . Творческият труд не е само в изкуствата, той е във всяка една дейност.

31. Предприятрието не трябва да мисли лекомислено, защото това води до фалит. Всички решения трябва да бъдат обмислени, всеки трябва да работи на подходящо място. Предприятиети е пряко свързано с хората и тяхното съществуване. Не трябва да се гледа постоянно да ли може да се намали заплата на работниците, ако искаме да постигнем нечалба.

32. Когато работници осъзнаят, че повишената производителност означава и повишено възнаграждение, те вече са органически свързани с предприятието. Успехите на предприятието зависят от работниците, а тяхното възнаграждение от него.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хенри Форд - моят живот и моите успехи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.