Характиризирайте основните методологически принципи на теория на австрийската школа


Категория на документа: Икономика


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЕНТ"

Курсова Работа
по икономически теории на тема:

<<Характиризирайте основните методологически принципи на теория на Австрийската школа.>>

Русе

2013 г.
Основните представители: Карл Менгер (1840-1921), Ойген фон Бьом-Баверк (1851-1914), Фридрих фон Визер (1851-1926)
Австрийската школа маржинализъм значително се различава от други движения маржинализъм. Тази разлика се дължи на следните характеристики на австрийската школа.
а) По-силно ударение - в сравнение с други училища маржинализъм - от субективизъм и психологизъм.

б) По-голямото внимание от страна на търсенето и нарастващото незачитане сферата на производството - в сравнение с други училища маржинализъм.

в) Теория "принципа източник категория" характеристика на класическата политическа икономия.

г) разбиране на икономиката като наука, която изучава причините и следствията, а не функционален комуникация.

д) качественият характер на икономически анализ. По този начин представителите на австрийската школа на маржинализма негативно се отнасът към използването на графични и алгебрични методи за анализ.

д) третиране на икономическите явления в резултат на спонтанен процес (това е характерно за Менгер).

е) Липса на тълкуване на пазарната икономика като система в равновесие.

Основната работа: "Основи на икономическите учения" (1871)
След публикуването през 1871 г. на книгата с горното заглавие, Менгер, заедно със САЩ Джевънс и Валрас, се счита за "създатели" на маргинална революция. Можете също така да се каже, че Менгер положил основите на австрийската школа.

Отправната точка на икономическия анализ е изследване на отношенията на менгер Менгер са човешки потребности и способности на неща, за да отговарят на тези нужди. Менгер определя редица условия в полза на завъртане неща:

а) наличието на определени човешки потребности;

б) факта, че нещата имат потенциалните свойства, които им позволяват да отговорят на тези нужди;

в) познаване на човешкия потенциал свойства на тези неща;

г) притежаването на нещата, което ви позволява да използвате по-горните характеристики.

Освен това, ако броят на единиците на дадена нещо е безгранична, че такова нещо е безплатна добро. В обратния случай - когато е рядко нещо - това е икономически добре. В този случай, на добрия и на стоките - различна категория. "Този продукт - е икономически добре, предназначени за продажба" .
Учението на Менгер (икономически) отношение към животните е в основата на съвременната микроикономическа теория.
Субективна стойност - стойността, която се дава на отделна стока. Това е изключително важно, че стойността не е цел, собственост на нещата. Стойност - е решението на индивида за добро. Следователно същото полза може да има различни стойности за различните индивиди.
Необходимите условия за притежаването на добри стойности са, както следва:

а) нейната полезност за даден индивид;

б) рядкост.

Това показва, че на теория Менгер стойност (макар и косвено) се дава от идеята за намаляващата пределна полезност на стоки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характиризирайте основните методологически принципи на теория на австрийската школа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.