Характерни обичаи в даден селски район – "Поспонеделник" - кукери в Широка Лъка


Категория на документа: Икономика
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

по

Учебна дисциплина: Селски и екологичен туризъм

на

Тема: Характерни обичаи в даден селски район -
"Поспонеделник"- кукери в Широка Лъка

Разработил: Преподавател:
..... .................. Доц. д-р Венцислав
3-ти курс 6-ти семестър Статев СТАТЕВ
Специалност:
Аграрна икономика
ОКС: Бакалавър
Фак. №:...........

Велико Търново
-2014-

Съдържание:

1. Въведение
2. Основни изисквания за развитие на селски туризъм
3. Характеристика на региона
4. "Песпонеделник"- кукери в Широка Лъка
5. Смисъл на обичая
6. Други обичаи
7. Заключение
8. Исползвана литература

Въведение

По своята същност този вид туризъм в мотивационно отношение означава бягство от всекидневието, от стреса на големия град, търсене на по-голяма близост до природата, пребиваване в една по-опростена социална среда, максимално противоположна на обичайната среда в големия град и промишлен център. Селският туризъм в действителност означава истинско разтоварване от димачния и напрегнат ритъм на живот в градовете, търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места,стремеж към определени познания - опознаване на селския бит и на селския труд. За разлика от традиционния масов туризъм селския туризъм е дейност с рекреационна цел, с подчертано здравно-профилактична насоченост, извършвана в селска местност. Селският туризъм е налице, когато в къща на село се посрещат туристи, които използват услугите на стопанина. Именно селския стопанин и неговото семейство, не фирма за туристически услуги със специализиран наемен персонал предлагат подслон,домашна кухня, домашни специалитети и някои допълнителни услуги. Този вид туризъм е типичен пример за фамилен малък бизнес.

Основни изисквания за развитие на селския туризъм

Основни изисквания за осъществяване на селския туризъм се свеждат до: съхранената природа и социална среда, възможността за широк набор от дейности, приемливото равнище на комфорт по отношение на настаняването и храненето, наличието на основни елементи на туристическата инфраструктура. Или за развитие на селски туризъм са необходими няколко важни условия: първо, наличие на природосъобразна среда, наситена с туристическа инфраструктура. Може да се каже, че първата част от това условие е изцяло изпълнено, докато по втората част има какво да се желае. Второ, човешки фактор, осъществяващ туристическото обслужване. Редица изследвания показват, че в селските райони са налице, от една страна, ниско квалифициран човешки ресурс, който трудно би променил своята квалификация поради напредналата възраст и, от друга страна, отлив на млади хора от тези райони поради липсата на здравна, образователна, информационна и комунално-битова инфраструктура. В подобна ситуация обнадеждаващ е фактът , че в българските села все пак има желаещи да се занимават със селски туризъм. Причините са комплексни: наличие на свободна жилищна площ и желание тя да се използва, възможност за получаване на допълнителни доходи, осигуряване на работа на безработните членове на семейството, а също и възможност за осъществяване на нови контакти. Трето, съдействие от страна на общините относно дейността на селските жители, свързана с развитието на този вид туризъм и преди всичко с подобряването на туристическата инфраструктура. Четвърто, поддържане на ред и законност в селищата и гарантиране спокойствието на туристите. Пето, наличието на стабилен турстопоток, осигуряващ постоянно търсене на продукта и ефективна заетост на базата.

Характеристика на региона

Селището съществува на това място от 17 век, след една от най-жестоките вълни на насилствено помохамеданчване на родопското българско население от турските поробители. Първоначално земите са били владени и ползвани от юруците, които в последствие се оттеглят към Беломорието. Първоначално основателите на селото са се заселили край сегашната махала Заевите, но поради свличане се преселват в долината на река Луковица, а от там на днешното място на Широка лъка. Името на селото идва от широкото речно разклонение на едноименната река. Селото е получило името си от старобългарската дума "лѫка", означаваща извивка, кривина, лъкатушене.

Село Широка Лъка (население 850 жители) е архитектурно-етнографски резерват, известен с оригиналният си родопски стил, музикални традиции и история.
То е разположено амфитеатрално на двата бряга на река Широколъшка в подножието на североизточните склонове на Западните Родопи и югозападните склонове на Чернатица на 1058 м надморска височина. Селото е на 25 км от Смолян, 24 км от Девин и 12 км от к.к. Пампорово.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характерни обичаи в даден селски район – "Поспонеделник" - кукери в Широка Лъка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.