Характеристика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра за ефективно управление


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"

Курсова работа
по

Съвременни бизнес организации

Тема:
Характеризтика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра в тази организацияза ефективно управление

Изготвил Проверил:

Доц. Д-рАнатолий Асенов

Велико Търново

2014

Съдържание
УВОД................................................................................... 2
1. Процесна организация........................................................... 2
2. История и дейност на фирмата............................................ 3
3. Структура на фирмата.......................................................... 4
4. Факти за компанията............................................................ 5
5. Производство и логистика................................................... 6
6. Роля на мениджъра............................................................... 7
Заключение............................................................................ .8
Използвана литература....................................................... .8

УВОД

Бизнес организациите са социални формирования, позволяващи на хората със съвместни усиля да достигнат цели, които самостоятелно не биха могли. Основната причина за тяхното съществуване е необходимостта от задоволяване на различни човешки потребности. Организацията може да се дефинира като съзнателно кординирани действия и усулия на двама или повече сутрудници за постигане на определена цел или цели.

В зависимост от начина на своето възникване организациите се делят на формални и неформални, а според своето предназначение на стопански и организации с идеална цел.
1. Процесна организация

За да се осъществи подобряване на процесите и получаване на резултати е необходимо да се изградии подходяща организационна структира, която е необходима да гарантира извършването на концепцията "Управление на биснес процесите" т.н. "Процесно ориентирана организация".Множество експерти по упревление на процесите споделят мнението, че веднъш внедрена концепзията изисква две основние неща:
* Ясно организационно позициониране на ролите и отговорностите на процесните мениджъри и процесните работници;
* Подходяща структура, която да може да се развива с нарастващото значение на УБП.

В процесната организация всички носят отговорност за бизнес процеса с който са ангавирани, а не индивидуално. Тя представлява такъв вид организация, която е насочена към бизнес процесите и в която е наложително внасянето на радикални промени в походите, мисленето и действията от страна на целия персонал в предприятието, с цел извършването на процесна раота и подобряване и запазване устойчивостта и ефективността на развитие. Осъзнаването на бизнес процеса от мениджърите и въвеждането на процесна организация в предприятието налага преориентиране и по отношение на управленските структури.Видовете управлемски стуктури са :
* "обърната организация"-всички усилия на организацията са насочени към потребителите. "Обръщането" се изразява в това, че персонала разположен най-ниско в йерархията е поставен на върха на пирамидата, където влиза във взаимодействие с клиентите.Това подреждане поставя акцента върху изпълнителния персонал.
* "безкрайно плоска организция"-характеризира се с малък щатен персонал в централните офиси и компаниите майки и широка мрежа от посреднически и обслучващи клонове. Тази структура позволява внедраването на нови информационни технологии, голяма автономия на клоновете.
* "хибридна структура"-съвкупност от два основни вида стуктури в, които "предния край" на фирмата може да бъде ориентиран към потребителите или географското разположение, а задния край се организира на база продуктов или технологичен принцип.
* "мрежова стуктура"-използва се в динамични сектори със стоки характеризиращи се с кратък жизнен цикъл. Персонала се разполага и извън фирмените звена.

2. История и дейност на фирмата

Kinnarps е семейна Шведска компания, която предлага интериорни решения за работното място. До момента компанията е открила около 200 шоуруума по целия свят. Kinnarps контролира напълно цялата верига на производство, от избора на суровини, продукция, логистика, доставка и монтаж, а също така и поддръжка. Основана през 1942 г. от Ярл и Еви Андерссон с двама служители. Първоначално дейността на фирмата е била изработката на мебели по поръчка, главно за архитекти. През 1943 Kinnarps започна да прави ролетки за шкафове за шведското правителство, а три години по-късно е подписан първият договор с шведското правителство. Днес Тhe Kinnarps Group разполага с около 2700 служители в Швеция и в останалата част на Европа. Kinnarps предлага мебели за всички видове работни места, от офиси за конференции, обучения и заседателни среди до кафенета, ресторанти, рецепции. Kinnarps предоставят интериорни решения за офиси и обществени среди
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на съвременна бизнес организация и ролята на мениджъра за ефективно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.