Гранична сигурност – граничен и експортен контрол


Категория на документа: Икономика
К у р с о в п р о е к т
дисциплина: Анализ на публични политики
На тема: Гранична сигурност - граничен и експортен контрол

2011 година

Съдържание

I. Стъпка: Дефиниране на проблема: Гранична сигурност - граничен и експортен контрол 3
II стъпка : Избор на критерии за оценка на алтернативите 4
III стъпка : Алтернативи 5
ІV стъпка : Оценка на алтернативи 6
V стъпка : Сравняван е на алтернативи 11

I. Стъпка: Дефиниране на проблема: Гранична сигурност - граничен и експортен контрол
Значимост на проблема

Граничната сигурност е една от темите, които винаги е на дневен ред при всяко едно правителство и във всяка една стана от Европейският съюз. С непрестанното разширяване на съюза освен възможностите за неговите граждани се увеличават и евентуалните заплахи и проблеми, който могат да бъдат предотвратени само чрез предоставянето на добър граничен и експортен контрол от страна на новите страни членки, които са и външна граница на съюза.

Добрата гранична сигурност в днешния глобален свят служи не само за предотвратяване на непосредствени силови и терористични заплахи, но до голяма степен може да послужи за защита на икономическата система на съюза като пресече контрабандата на различни видове луксозни стоки, която годишно нанася загуби за милиарди евро на водещи европейски компании. Друго голямо предизвикателство пред българските органи осигуряващи граничната сигурност е спирането на многобройните вълни от емигранти и защита на морската ни граница, която е и основният "вход" за контрабандни стоки и трафик на наркотици. Именно това твърдение беше определено като ключът към Шенгенското пространство от посланикът на Кралство Нидерландия в България г-н Карел ван Кестерен, когато той и група холандски депутати посетиха локалния координационен център "Галата"-Варна, в рамките на участието си в пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в курорта Златни пясъци и това е само една от многобройните негативни оценки давани на българската гранична сигурност от лидери на водещи европейски и световни държави.
Причини за възникване на проблема:

Причините поради които граничната сигурност в България не е на нивото на което се предполага, че трябва да бъде са прекалено много и са прекалено комплексни, но едва ли има някои които да се съмнява, че те са налице. Може би общото между всички тях е фактът, че години наред голяма част от икономическия и политическият елит на страната ни реализираха неимоверно големи парични печалби точно от слабостите ни в тази сфера, а сега когато искаме да станем част от Шенгенското пространство тези слабости се превърнаха в едно пагубно бреме както за гражданите на нашата страна, така и за всички граждани на ЕС. Други съществени проблеми в тази сфера са липсата на модерни технически средства и подготвени кадри, които да противодействат на находчивите контрабандисти, може би тук е и мястото да поставим липсата на политическа воля за справянето с този толкова тягостен за цялото общество проблем.

II стъпка : Избор на критерии за оценка на алтернативите

1. Социална справедливост

2. Административна оперативност - оценена по въпроси:

• наличие на институционална отговорност, която едновремен-но трябва да бъде споделена от висшите, средните и ниските равнища на организационната йерархия.

• наличие на административни ресурси - кадрова и финансова обезпеченост на нуждите на административните структури отговорни за предоставянето на тази услуга.

• организационна подкрепа - адекватно разпределение, а не прехвърляне на задължения и отговорности между различните структури.
3. Техническа осъществимост.
5. Икономическа ефективност.

III стъпка : Алтернативи
1. Запазване на сегашното състояние - статукво
2. Засилване на работата на правителството и отговорните структури в посока подобряване на работата им и постигане на реални резултати в посока подобряване на граничния и експортния контрол, както и превенция на контрабандата на стоки, хора и наркотици.
3. Изработване на адекватен и най-вече работещ закон за съчетаване работата, отговорността, подчинеността и отчетността на отделните структури, както и прилагане на политики целящи подобряване подготовката и работата както на кадровите, така и на висшите служители в отделните административни структури.
4. Интегриране на отделни проекти и инициативи целящи да спомогнат за по-голямо участие на гражданите в предотвратяването на различните видове контрабанда.

ІV стъпка : Оценка на алтернативи
Алтернатива 1
Запазване на сегашното състояние - статукво

Запазване на статуквото, но не като пълно бездействие в очертаните насоки, а като продължаване на работата по тях без да се правят генерални промени и да се увеличават бюджетите на звената или най-просто казано ако няма налице предпоставки които да подсказват, че нещо ще се промени към по-добро то тогава най-добрата алтернатива е да се запази статуквото и да не се прахосват средства напразно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гранична сигурност – граничен и експортен контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.