Глобалният проблем на съвремеността


Категория на документа: Икономика


Всъщност ако се върнем достатъчно назад,ще разберем ,че брутния вътрешен продукт не само не отразява истинското публично и обществено благосъстояние по реален начин,а всъщност е най-вече мярка за промишлена ефективност и обществен опадък и колкото повече нараства толкова по-лошо става по отношение на обществото и околната среда.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Нещото което движи нашата икономическа система е "ПОТРЕБЛЕНИЕТО" или по точно "ЦИКЛИЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ".Ако анализираме основите на класическата пазарна икономика,ще видим един модел на парично обръщение което в никакъв случаи не трябва да бъде спирано или дори съществено забавяно,ако искаме обществото ни да остане функсиониращо.

На икономическата сцена има три основни роли, те са -работникът,работодателят и потребителят.Работника продава своя труд на работодателя срещу заплащане. Работодателя продава произведените услуги и стоки на потребителя срещу заплащане,а потребителя разбирасе , е просто другата функция на работника и работодателя , които изразходват пари обратно в системата за да продължи цикличното потребление.С други думи глобалната пазарна система е базирана на предположението,че винаги ще има достатъчно търсене на продукти в обществото за да се въртят достатъчно пари с такова темпо,което може да поддържа процеса на потребление.Колкото по-високо е нивото на потребление,толкова е по висок така нареченият икономически растеж и така се движи машината.

Но нека си зададем въпроса...какво е икономика?Икономика не означава ли да икономисваме?Няма ли самият израз нещо общо със съхранението,с ефективноста и намаляването на отпадаците?Как тогава нашата система,която изисква потребление и то колкото повече толкова по-добре,ефективно ще съхранява или "ИКОНОМИСВА" въобще ?Еми просто не го прави.Целта на пазарната система е всъщност точно обратната на това,което една истинска икономика се предполага,че прави , а именно че ефективно и умерено насочва материалите за производство и разпределение на жизненино необходимите стоки.Живеем на ограничена планета с ограничени ресурси,където например петролът който използваме,се е образувал с течение на милиони години,минералите ,които използваме също са се образували милиони години..Така,че да имаш система която съзнателно насърчава ускорението на потреблението в името на така нареченият "ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ",е екологично пагубна лудост.

ПЕТА ТОЧКА
Има една фраза ,че целта на конкуриращия се пазарен модел е да създаде "Възможно най-добрите блага на възможно най-ниските цени".Това твърдение съдържа схващането на мотивацията,което оправдава пазарната конкуренция основавайки се на предположението ,че в резултат от нея имаме производство на по-висококачествени стоки.Ако аз реша сам да си направя маса,ще искам да я направя от възможно най-трайни материали,с идеята да остане здрава възможно най-дълго време.За какво ми е да правя нещо некачествено,знаейки,че ще се наложи да го направя отново някой ден и с това да изразходвам още материали и още енергия?Това наистина изглежда рационално в един естествен свят,но когато сме в ПАЗАРНИЯ свят,това е не само абсолютно ирационално,а дори и не съществува като вариант.Технически е невъзможно да бъде произведен "Най-добър" продукт от компания,която е в конкурентна среда и която съответно цели да бъде достъпна за потребителите.Буквално всичко,създадено и предназначвно за продажба в глобалната икономика изостава по качество още в мига,в който е произведено,защото е математически невъзможно да се направят най-напредналите , най-ефективните и стратегически устойчиви продукти.Това се дължи на факта,че пазарната система изисква "ЦЕНОВА ЕФЕКТИВНОСТ" или нуждата да се намаляват разходите,да съществува във всяка фаза на производството,като се започне от цената на труда,мине се през цената на материалите и опаковката и така нататък.Тази конкурентна стратегия разбира се,има за цел обществото да купува твоите продукти,а не тези на конкурентния производител,който всъщност прави абсолютно същото,та и той да произведе продукти,които са конкурентно способни и достъпни.Това неизменно разхитително следване на системата може да се назове като "Пръсищо остаряване".

Само че това е само част от по-голям проблем.Основен водещ принцип на пазарната икономика,които не е написан в нито един учебник е следният :
"Нищо произведено не може да има по-дълъг живот ,от колкото е необходимо,за да остане цикличното потребление непрекъснато".С други думи,от критично значение е нещата да се развалят,да дават дефект и да губят валидност след определеното време,което ние наричаме гаранция.Това се нарича "ПЛАНИРАНО ОСТАРЯВАНЕ". Планираното остаряване е гръбнакът на пазарната стратегия на всяка съществуваща корпорация,която произвежда стоки.Въпреки ,че много малко ,разбира се,биха признали открито за такава стратегия.Това което правят,е да я замаскират с феномена присъщо остаряване,които дискусирахме току-що,като често пренебрегват или дори потискат технологичното развитие,което може да създаде по-траен и природосъобразен продукт.Като че ли не е достатъчно прахосничеството,че системата не може да позволи производството на най-устойчивите и ефективни стоки,но планираното остаряване е откритото признание,че колкото по-дълго някоя стока е в употреба,толкова по-трудно става поддържането на цикличното потребление,а оттам и на самата пазарна система.С Други думи,устойчивостта на продуктите е всъщност противоположна на икономическия растеж и поради това съществува пряк стимул за осигуряване на по-кратък живот на всяка произведена стока.И всъщност системата не може да функционира по никакъв друг начин.Един поглед към морето от сметища което сега се разраства по света,показва действителноста на това остаряване.Има и милиарди евтино изработени стоки като телефони,компютри и други технологий,които са пълни ценни трудни за добиване материали като злато,колтан,мед , които сега гният на угромни купчини,обикновено поради дефект или изхабяване на малки части,които в едно умерено общество вероятно биха били поправени или модернизирани а животът на продуктите удължен,но за съжаление колкото и ефективно да звучи това,в нашата физическа деиствителност,живеейки на ограничена планета с ограничени ресурси то е крайно неефективно за пазара.

За да Обобщим , "Ефективността,устойчивоста и съхранението са враговете на нашата икономическа система".

Също както продуктите трябва да бъдат непрекъснато произвеждани отново и отново,бeз значение от влиянието им върху околната среда така и сферата на услугите работи по същия начин.Истината е,че не съществува финансова изгода от разрешението на каквито и да е проблеми по които в момента се работи и в края на краищата последното,което здравните заведения биха искали да направят е лекуването на болести като рак,което би елиминирало безброй работни места и приходи от трилиони.И понеже засегнахме темата искам да кажа ,че престъпността и тероръзмът в тази ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА са нещо хубаво!ЕЕ,поне от икономическа гледна точка разбира се...тъй като осигуряват работни места в полицията,създават ценни стоки и услуги в сферата на сигурността,да не говорим за стойността на затворите,които са частна собственост с цел печалба.Военната индустрия в Америка е с огромен принос към брутния вътрешен продукт,тя е от най-печелившите индустрии,произвеждаща оръжия за смърт и разрушение.Любимата игра на тази индустрия е да взривява разни неща и после да отива да ги възтановява срещу заплащане.Бяхме свидетели на това с бума на договори за милиарди долари от войната в Ирак изводът е ,че социално - негативните характеристики на обществото се възнаграждават богато в промишлеността и всеки опит за решаване на проблеми или стабилизиране и опазване на околната среда е враг на икономическата устойчивост.

И за това всеки път когато видите на някоя страна да расте брутния вътрешен продукт,знайте че ставате свидетели на увеличаването на нуждите на потребителите,а по дефиниция нуждата се корени в неефективността , а оттам , нарастващата нужда означава нарастваща неефективност.

И не забравяйте ,че когато видите брутния вътрешен продукт на дадена държава да се покачва означава само и единствено ,че дадената държава се развива икономически,но стандарта на живот в държавата изобщо не става по добър,а точно обратното...

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобалният проблем на съвремеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.