Германската школа в икономическата наука


Категория на документа: Икономика


* семейно- домашно стопанство
* градско стопанство
* народно стопанство

Според Шмолер;

-примитивно, семейно-родово и селско общинско
* феодално, господарско , едро домашно
* градско стопанство
* териториално стопанство
* народно стопанство
* световно стопанство

Вернер Зомбарт1863-1941г

Основно съчинение на Вернер Зомбарт е ,,Съвременен капитализъм,,
В него той разглежда стойността само като чист мисловен процес.Той прави анализ на доходите при пазарната система и доказва , че те са резултат на трите производствени факторо- земя, труд и капитал,Той издига тезата за създаване на такива икономически условия , при които да се създаде хармония между интересите на различните индивиди на германската нация,
Зомбарт отрича кризите на свръхпроизводството, защото според него пазарните механизми уравновесяват производството и потреблението.Предлагането се съобразява с търсенето.В тази теза обаче Зомбарт изпуска търсенето на средствата на производството.При непланомерното развитие на производствените отрасли той не вижда че в опредевени периоди е произведено твърде много над търсенето,т,е предлагането е по-голямо.За известно време системата се саморегулира, но след като се задоволи не само личното, но и производственото потребление , в складовете остават пак твърде много стоки , производството обаче не спира , развива се свръхпроизводство, което е причина за икономическите рецесии и кризи
Зомбарт се различава от другите представители на немския икономически историзъм по отношението си към собствеността,В неговите теоретически конструкции обществената и частната собственост съжителстват и се допълват.Нещо повече -* той смята че частната собственост съществува само формално , по същество тя е проява на обществената собственост. Според Зомбарт едрото промишлено производство се нуждае от защита и това трябва да става чрез кредита и развитието на една мощна финансова и банкова система и чрез нейната намеса да се стимулира производството.Той е привърженик и на силна протекционистична политика от страна на държавата и смята ,че държавата трябва да оказва контрол върху производството , така и да защитава интересите на членовете на обществото. Той даже отива по - далеч като пледира в интерес на обществото да се даде право на държавата да закрива нерентабилни предприятия.Държавното регулиране според него е важен лост за ускоряване на темповете на икономическо развитие.Освен държавното регулиране той препоръчва монопол на някои производства и търговски отрасли,Чрез монополите , които той нарича картели , се създава възможност за едно естествено пазарно регулиране на производството и потреблинието.Той смята , че монополите, владеейки пазара , няма да се стремят към максимални печалби , защото са си осигурили задоволяване на потребителското търсене само от тях.При това положение те биха могли да служат на интересите на обществото. Даже в перспектива той възлага на монополите да извършват и определени държавни функции , като регулиране на работните заплати, ускоряване на развитието на промишлените отрасли , особено на тези , свързани с военния потенциал на страната,Зомбарт е открит привърженик на икономическата експанзия на немския финансов капитал

Немската историческа школа оказва влияние върху развитието на икономическата мисъл в много страни .В Англия нейни последователи са Кламф Лесли и Елвин Сейнер , във Франция - Шарл Жид и Пол Больо, в Испания -Грациени Салвини.Възгледите на представителите на немската историческа школа имат особено влияние в САЩ. Най- важни последователи са Хенри Чарлз Кери-1793-1879, Даниел Деимонд -1786-1849, Александър Хамилтон-1757-1804,

В България последователи на немската школа са професор Ив.Кинкел-1883-1945 и професор Г,Данаилов 1872-1939г

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ- КАТЯ БЕКЯРОВА,, БОЯН ВЕЛЕВ,ИВАН ПИПЕВ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Германската школа в икономическата наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.