Германия и Япония - взаимна търговия и инвестиции


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Реферат по дисциплина
Международна търговия
на тема
Германия и Япония - взаимна търговия
и инвестиции

Изготвил: Проверил:
Димитър Михов доц. д-р Д. Стойков
Специалност: МИО
Фак.№:11113170
Група:1240

София 2013

Съдържание
Двустранни отношения стр.3
Взаимна търговия стр.5
Структура на вноса и износа между двете държави
2011 - 2012г. стр.7
Инвестиции стр.12

Двустранни отношения
Отношенията на Германия и Япония могат да бъдат проследени обратно до периода Едо ( 1603 - 1868г.). През това време немски лекари и изследователи са били активни в Япония в услуга на холандската Източно - индийска компания. Те допринасят за разпространения на знания в Япония и след завръщането си в Европа правят страната известна пред широката публика.
Отношенията между двете страни са установени през 1860г. с първата посланическа визита на Прусия (която предхожда образуването на Германска империя през 1871г.) в Япония. През 1861г. политиката на изолация на Япония спрямо външния свят е прекратена и в същатата година са установени приятелски и търговски договори. През периода Мейджи (1868 - 1912г.) Япония поема много умения от Германия в областите на правото, науката и изкуството. Известно е, че проектирането на първата модерна японска конституция е ползвало пруската конституция като модел.
Противоречивите стремежи на двете имеприи в началото на 20ти век водят до охлаждане на отношенията между двете страни. Япония се съюзява с Великобритания през Първата световна война, обявява война на Германия през 1914г. и изземва ключови германски владения в Азия. През 30те год. на 20ти век двете страни приемат милитаристични нагласи. Това води до сближаване и в крайна сметка политически и военен съюз, който включва и Италия, известен още като "Оста". По време на Втората световна война двете държави са ограничени от големите разстояния помежду си и в голяма част от войната Япония и Гермяния водят отделни войни и накрая се предават отделно. И двете страни показват след войната бързо икономическо възстановяване и развитие, така че скоро отново заемат важна позиция в рамкие на международната общност. Днес Япония и Германия са третата и четвъртата най - големи икономически сили в света и голяма полза са им изиграли политическите, научните, културните и икономическите сътрудничества.

След като двете страни са били временно окупирани от съюзниците след предаването си, през 1951г. отново започват дипломатически отношения между Япония и Федерална република Германия, а през 1973г. и с Германската демократична република. В началото на 50те години японските компании се стремят да добиват необходимите им ресурси като стомана и химически продукти в германската област Рур. През 1974г. Германия и Япония подписват споразумение за сътрудничество в науката и технологиите и повторно активизиране на съвместни технологични усилия и технологични курсове. Германо - японските отношения са засилени с участието на двете страни в създаването на Г6 през 1975г., заедно със САЩ, Великобритания, Франция и Италия в отговор на петролната криза от 1973г. По - късно с присъединяването на Канада и Русия групата се преименува на Г8.
Следвоенните отношения между Германия и Япония са изцяло фокусирани върху икономическите и бизнес въпроси. Германия, която е търговска сила в света, продължава да бъде най - големият търговски партньор на Япония е Европа. Тази обща позиция се отразява и в така наречените "седем стълба на сътрудничество", договорени между външните министри на страните на 30 октомври 2000г.:
Стълб 1: Принос за мира и стабилността на международната общност
Стълб 2: Укрепване на икономически и търговски отношения, подпомогнати от глобализацията
Стълб 3: Принос за решаване на глобалните проблеми и социалните задължения и отговорности
Стълб 4: Принос за стабилността в регионите ( Корейски полуостров, Близък Изток, Африка и др.)
Стълб 5: Допълнителни постановления за верните политически отношения между Япония и Германия
Стълб 6: Насърчаване на икономическите отношения
Стълб 7: Насърчаване на взаимното разбирателство и културните връзки

Взаимна търговия
Японско - германските отношения са изключително здрави и близки в икономическата сфера. За Япония, Германия е най - големият търговски партньор в Европа и обратно в продължение на много години японският пазар е най - големият за Германия в Азиатско - тихоокеанският регион. Едва през 2002г. обемът на китайско - немската външна търговия надмина за първи път този между Япония и Германия. Дори в областта на инвестициите Япония е важно място за германските инвеститори, например участието на Daimler Chrysler в Mitsubishi Motor Corp., станало факт през 2000г.
Настоящите преговори между ЕС и Япония за постигане на споразумения за свободна търговия, както и всеобхватните политически споразумения са насочени към по - нататъшно укрепване на стратегическото партньорство както с Германия, така и с ЕС.
Двете страни са изправени и пред общи предизвикателства като нарастващата глобализация на икономиката, застарявне на населението, както и необходимостта от структурни реформи и популяризиране на нови, ориентирани към бъдещето отрасли. Тези въпроси отварят достатъчно нови възможности за следващо сътръдничество.
Световната икономика се намира в тежка ситуация с оглед на боксуването на Еврозоната и неразрешените проблеми с дълга на САЩ. В Япония положението също е тежко, като страната още се възстановява от бедствието, връхлетяло я на 11 март 2011г. Последиците от събитията в островната страна в произвдството, търговията и отношенията на страната с Германия водят до по - лоши опасения от предполагаемите. Въпреки всичко японското промишлено производство се възстановява по - бързо от очакваното и през лятото на 2011г. стига отново до нивата от преди Световната финансова и икономическа криза. През 2012г. растежът на БВП в Япония показва ръст от 2%. Двете икономики са структурно идентични, като приликите не свършват дотук. Германия и Япония не се славят с природни ресурси. Междувременно известни големи фирми, както и по - малки иновативни предприятия са силно обвързани в научните изследвания, развитието на произвдоството на автомобили, машини, електроника и химическа промишленост. Най - често във вноса и износа между двете страни се забелязват стоки от сферите на електрониката, техниката, моторните превозни средства и химически продукти.
Преосмислянето на японската енергийна политика отваря нови възможности за германски компани, които разчитат на възобновяемите енергийни източници. Фотоволтаичната и вятърната енергия за генериране на електричество, както и слънчевата и топлинна енергия, енергията от биомаси и геотермалната енергия застават във фокуса на вниманието в Япония.
През 2006г. германският внос от Япония възлиза на 15,6 млрд.€, а германският износ за страната на изгряващото слънце е 14,2 млрд.€ с 15,4 и 9% съответно повече от предходната година. През 2008г. обаче японския износ и внос са намалели към и от Европейския съюз със 7,8 и 4,8% в резултат на глобалната икономическа криза. Двустранната търговия между Германия и Япония също се свива през 2008г., като вносът от Япония намалява с 6,6%, а износът от Германия - с 5,5%.
След като търговският стокообмен между Германия и Япония се срина с около 30% през 2009г., той показва повишение за четвърта поредна година. Японският внос от Германия за 2012г. възлиза на 17,1 млд.$, като през 2011г. той е бил само 15,1 млрд.$. Това показва увеличение от 13.12%. Японсият износ за Германия за 2012г. е на стойност 21,8 млрд.$ и показва спад спрямо 2011г. - 23,5 млрд.$ или 7,6%. В германския внос Япония се нарежда на 16то място за 2012г. от общия внос като е вторият най - важен вносител в страната от Азия след Китай. При вноса на немски стоки Япония се нарежда на 15то място, като отново е вторият най - значим партньор от Азия. Според общия обем на търговия, Япония се нарежда на 14то място с обем от 38,9 млрд.$. Дефицитът за Германия е 4,7 млрд.$ и с това Япония се нарежда на 6то място в класацията на държавите с положително салдо от търговията си с лидера в Европа. Измерен по отношение на общата немска външна търговия, делът на Япония за износ и внос е сравнително нисък и недостатъчен, въпреки потенциалите на третата и четвъртата най - големи икономи в света.
Според индекса за правене на бизнес на Световната банка Япония се класира четири места зад Германия - 24 място от 185 страни. Тя изостава в показателите за започване на бизнес - 114 място и плащане на данъци - 127 място, като се нарежда даже зад някои новоиндустриални страни.
Делът на Япония в международната търговия е около 4,5% и е 2 пъти по - малък от този на Германия - 9%. Въпреки ниските числа значението на Япония за световната икономика и за немското производство е значително. Много немски производства са зависими от високите технологии, разработвани в Япония и специфичните доставки от там.
Структура на вноса и износа между двете държави 2011 - 12г.
Най - важните стоки в износа на Германия за Япония са моторни превозни средства, части за моторни превозни средства, машини, уреди за обработка на информация, елекрически уреди, химически продукти.
Статистика за износа на Германия към Япония 2011 - 2012г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Германия и Япония - взаимна търговия и инвестиции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.