Функциониране на пазарния механизъм на международния пазар на цинк през периода 2005 – 2010г.


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Финансово-счетоводен факултет
Специалност "Счетоводство"

Разработка на тема:

Функциониране на пазарния механизъм на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.

Гр. София, декември 2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Статистическа рамка на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.

2. Определяне на обема на търсеното и предлаганото количество и на съотношението между тях на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г

2.1 Обем на търсеното и предлаганото количество на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.
2.2 Съотношение между търсено и предлагано количество на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.
3. Емпирично доказателство за функционирането на пазарния механизъм на международния пазар на цинк по години през периода 2005 - 2010г.

3.1 Съотношение между търсене и предлагане и ценова динамика на международния пазар на цинк по години през периода 2005 - 2010г.

4. Обобщение: Анализ на резултатите от изследване функцинирането на пазарния маханизъм на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.

1. Статистическа рамка на международния пазар на цинк през периода 2005 - 2010г.

> Изходни показатели:

Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Световно производство (хил. тона)
10136.0
10564.0
11229.0
11542.0
11390.0
12496.0
Световно потребление (хил. тона)
10728.0
10795.0
11073.0
11394.0
11136.0
12071.0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функциониране на пазарния механизъм на международния пазар на цинк през периода 2005 – 2010г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.