Формулиране на маркетингова стратегия за изграждане на хотел


Категория на документа: ИкономикаФормулиране на маркетингова стратегия за изграждане на хотел

Съдържание:
* Маркетингови цели
* Маркетингови задачи
* Целеви пазари
* Маркетингов микс
* Бюджет на фирмата
* Предложения за усъвършенстване на маркетинговата дейност

През 2012г. Акционерно дружество "Хобит" ООД решава да изгради нов луксозен 5-звезден СПА хотел в град Велинград. Вижданията на дружеството са хотелът да работи и през четирите сезона. Идеята се поражда от това, че град Велинград, наречен още "СПА столицата на Балканите" е много благоприятен за туризъм, главно заради прекрасната си природа и минералните води. Въпреки наличието на не малък брой хотели в града дружеството взема решение за строежа на хотел "Vanity Fair Palace", като цели да надмине конкурентните хотели, благодарение на добрия имидж изграден през последните 15 години от 10-те хотела, притежавани от "Хобит" ООД.
С изграждането на хотел "Vanity Fair Palace" в спокойната атмосфера се цели посетителите да се отдадът изцяло и да се насладят на незабравими усещания с високата степен на комфорт, чрез съвременни и модерни начини за приятна и ползотворна почивка и релакцация.
Маркетингови цели
Краткосрочните цели са: добиването на известност на хотела, като потенциалните клиенти бъдат запознати с продукта, чрез изграждане на мащабна рекламна кампания.
Средносрочните цели са: утвърждаването в бранша, участия в международни туристически борси, развиване на мрежата от партньори, за да се стимулират продажбите.
Дългосрочните маркетингови цели са: лоялността на клиентите към туристическата марка "Vanity Fair Palace", икономическата рентабилност и ефективността от стопанска дейност, да се превърне в лидер на пазара, усъвършенстването на човешките ресурси и достигане поне на 60% дял от бизнес туристите на Велинград.
Пазарната сегментация е фундаментална за маркетинга. Сегментирането спомага за оптималното задоволяване на потребностите на пазара, за да може продуктът да удовлетворява достатъчно потребителите и в следствие на това и двете страни да останат доволни.
Дейността на х-л "Vanity Fair Palace" e насочена към подобряване на регулаторната рамка в областта на балнео, СПА и уелнес туризма. Цели се да се привлекът платежоспособни туристи, търсещи развлечения, почивка, които да са готови да заплатят за допълнителни услуги. От своя страна хотелът трябва да може да отговори на техните високи изисквания, да предложи добро обслужване и комфорт, както и да задоволи потребностите им.
Благодарение на благоприятния климат, недокоснатата природа, красивите пейзажи на Велинград, очакванията са за големи печалби. Лековитите води са благоприятни за лечение и профилактика на заболявания от всякакво естество, което би накарало много хора да предпочетат тази дестинация, а от своя страна хотела със своят неповторим лукс и комфорт би привлякъл туристите към себе си. А поради факта, че това е града с най-много слънчеви дни в годината, посещенията биха били целогодишно, което би донесло високи и сигърни доходи.

Маркетингови задачи:

Маркетинговите задачи са: обслужване на много високо ниво, привличане на квалифицирани кадри, високо ниво на предлаганите услуги, качествени СПА & Уелнес услуги, максимално удобство и уют в хотела, изискан и елегантен стил на интериора, гъвкава ценова политика и др.

На базата на проведените маркетингови проучвания от фирма "Хобит" ООД е установено, че като основни сегменти , към които е насочен продуктът се очертават следните основни сегменти на целевия пазар:
Целеви пазар:

* Велинград е балнеологичен и климатичен курорт, посещаван както от българи, така и от чужденци. В негосе лекуват и почиват над 300 000 туристи годишно. Основни мотиви за посещение са лечение, възстановяване, рехабилитация и профилактика. Чужденците идват в курорта предимно за балнеолечение. Велинград е посещаван предимно от българските почиващи, а сред чужденците най-многобройни са туристите от Сърбия, Гърция, Македония, Русия, Англия, Ирландия, Германия, Дания и Израел. Увеличава се и броят на туристите от Германия, Франция и Англия.

Маркетинговият микс се състои от четири основни фактора, с който фирмата въздейства върху пазара. Това са стоката, рекламата, цената и системата за продажби.

Маркетингов микс на :
* Цени
С цената на туристическия продукт трябва да се гарантира печалбата и едновременно да формулират клиентите. Цените се определят от няколко фактора: вид и състоянието на продуктовия портфейл, жизнен цикъл на продукта, начините на организация на продажбите, пазарните цели, обема на продажбите, разходите, качеството, конкуренцията, очакваната полза от клиента и субективната му оценка за съответствието между цената и продукта.
С разработването на диференцирана цена се поставя задача за създаване на възможности за гъвкаво адаптиране на цените, според конкурентите, както и промените в търсенето, за получаване на повече изгоди от въздействието на потребителското поведение, както и отстояване на позициите при преговори с контрагентите.
* Дистрибуция
Основното тук е установяване и използването на гъвкава дистрибуционна мрежа, която да бъде подчинена на изискванията на потребителите, които се намират на целевия пазар, на който оперира фирмата.
Предполагат се специфични канали от хотелиерския продукт, за неговата продажба. Както повечето хотели, така и хотел "Vanity Fair Palace" реализира продукта си по два основни начина: директен и индиректен, чрез маркетингови търговски посредници. Капацитетът на хотела, който е отделен за индивидуални туристи варира между 30%-45% през цялата година. За да увеличи данъчните си облекчения и за да улесни дейността си за набиране на клиенти, хотелът има лиценз за тур-оператор. Това му позволява да сключва договори с чуждестранни тур-операторски фирми без да е необходимо от посредници.Туроператорите са различни по националност и пазарната си мощ. При сключване на договори с туроператори, се изисква високото качество на обслужване на клиента да бъде гарантирано, състоянието на поддържане на базата да бъде перфектно и да се предлагат определен минимум от услуги. За да бъде включен хотела в рекламните оферти, тур-операторските фирми изискват известни отстъпки от цената на дребно, с цел офертата им да бъде конкрурентноспособна.

* Промоция:
Изразява се в това, че трябва да се създаде комуникация с потребителите, чрез рекламата, стимулирането на продажбите, връзките с обществеността и личните продажби.
Промоцията се използва от фирмата, за да информира, убеждава, създава отношения между продавач-купувач, напомня на потребителите за продуктите на фирмата, услуги й, образ, идеите, обществената дейност или влиянието в обществото. Играе важна роля и за изграждането на позитивните взаимоотношения и обществената страна.
* Реклама:
Друга важна страна в конкурентната борба е рекламата в туризма. Нейната цел е да убеди туристите в качеството на услугите, които се предлагат, както и да даде известен престиж на хората, които са настанени в хотела, обект на реклама.
Пазарната програма на рекламата ще бъде представена и разгледана като се имат предвид комуникационните канали. Те са материални посредници между целевата рекламна аудитория и рекламодателя.
Първи комуникационен канал- рекламно-информационни печати, издания и реклама в периодичен печат, основното му предимство е възможността за директна реклама. Тя се извършва главно от мениджърският екип на хотела. Подготовят се и са две нови рекламно-информационни издания за продукта на хотела. Едното представлява каталог, който съдържа снимков материал и обяснение за предлаганите от хотелски услуги. Второто е туристически справочник. Планира се отпечатването на изданията на няколко езика- руски, немски, английски, български, шведски, както и да се актуализират всеки нов сезон. С това се цели да се популяризира хотела сред евентуалните платежоспособни клиенти. Поставени са десет рекламни пана и билбордове на главните пътища в България. Изработени са най-различни постери, брошури, бланки, рекламни сувенири и пликове в с фирмения знак, които да се използват основно за вътрешно разпространение в хотела, както и при комуникации с фирми партньори. За да се популяризира търговската марка се предвиждат участия в местни и международни изложби на различни туристическите обекти. Те ще се включат в средствата на директния маркетинг, поради лесното им разпространяване в местата за предоставяне на туристически услуги(бюра за комплексни туристически услуги, хотели, ресторанти) в региона, могат също да се изпращат по пощата или да се разпространяват по поводи за масово събирания на хора. Друго, което може да се направи в първия комуникационен канал е прес рекламата в основните републикански вестници или списания.
Втори комуникационен канал са електронно-разпръсквателните средства, които включват телевизионна и радио реклама. От начало хотел "Vanity Fair Place" не е познат на множеството потенциални клиенти и тогава стратегията е да се направи агресивна реклама. Високите цени не пречат за изпълнение на целите. Изработват се рекламни клипове и се пускат за разпространение в регионални, национални и международните медии. За рекламата на туристическите продукти се използват и възможностите, контактите и опита на туроператорските фирми.
* Пъблик рилейшънс( връзки с обществеността)
В ежедневната си работа хотелът има взаимоотношения с различни обществени организации. Според организацията на реда в хотела е необходимо да се избягват конфликти с физически и юридически лица, както и фирми сдружения и др. Основен принцип на хотела е да се поддържат добрият тон и чистите взаимоотношения както с обществените структури, така и с конкуренцията. В хотел "Vanity Fair Palace" все още не е изграден отдел "Public relations".
* Въздействието над потребителите се влияе от видът на комуникациите пред хотела. Разположена е голяма указателна табела, която свети през нощта, има съответните знаци и надписи, които улесняват туристите, като им помагат да се ориентират по-лесно. Комуникациите в хотела, са много разнообразни: указателни табла и знаци, табелки с името на длъжността на служителите, информационно табло, ориентиращи в разположението на стаите и съоръженията, табло за температурата на въздуха и морската вода, както и часовници, показващи времето в 4 часови зони. Този вид комуникационни канали, които са характерни за повечето хотели, имат за цел да улесняват гостите и да им създават усещането, че се грижат за тях и правят всичко възможно за да бъде техния престой приятен и безпроблемен. Наличието на подаръци, сувенири, дребни предмети със знака и името на хотела, прави впечатление на гостите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формулиране на маркетингова стратегия за изграждане на хотел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.