Формиране на групови оценки


Категория на документа: Икономика


1. Същност - процесът на обработване на индивидуалните експертни оценки за получаване на единна крайна оценка, която достатъчно добре се съгласува с индивидуалните оценки и може да се разгледа като тяхно естествено обобщение. Начинът за формиране на груповата оценка зависи от формата, в която са дадени индивидуалните оценки.
2. Когато индивидуалните оценки са във вид на числени стойности ( по метода на балните скали ). В този случай за извеждане на груповата оценка могат да се използват различни средни величини. Най- често се използва средна аритметична . Като групова оценка може да се използва и Медианата, която представлява средната стойност като място на получената подредена съвкупност от числени оценки. Ако броят им е четен М се получава като полусума от двата получлена.
3. Когато индивидуалните оценки са дадени под формата на предпочитания. В този случай за изваждане на групова оценка се прилага правилото на мнозинството. Същността му се състои в това , че крайната оценка предпочитание се отдава на онзи от тях , който е бил предпочитан от мнозинството експерти. Самото понятие мнозинство обаче допуска различни количествени тълкувания и затова се прилага в няколко варианта:
-Ако М обозначава крайната групова оценка дадена от N експерти при сравнение между два обекта a и b , при което n от експертите са предпочели a или b, то правилото на мнозинството е:
M (a>b) <-> n (a>b)≥ N/2
-В някои случаи се прилагат така нареченото усилено мнозинство:
M (a.b) <-> n (a>b)≥2/3 N
M(a>b) <->n(a>b)> m(b>a) m+n≠ N
При оценка на повече от 2 обекта , правилото на мнозинството изисква независимо сравнение на всеки 2 от тях.
Пример: Нека трима експерти са оценявали 3 обекта : a, b и c:
1) a ; b....c b....a
2) c, a....c a< b
3) b a> c b>c
3. Когато индивидуалните оценки са дадени по методи на двуичните сравнения. Тогава за извеждане на груповата оценка се дава за задача на лидера.
Пример: Нека разгледаме спортно състезание с 5 участника. За победа се дават 2 т., за равен 1 и за загуба 0т. Резултатът се представя в матричен вид:

x1
x2
x3
x4
x5
x1
1
0
2
2
1
x2
2
1
1
0
0
x3
0
1
1
2
2
x4
0
2
0
1
1
x5
1
2
0
1
1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на групови оценки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.