Фючърси


Категория на документа: Икономика
Стопански факултет
Курсова работа по Капиталови Пазари

Тема:
Фючърси

Изготвил: Проверил:
Пламен Илчев Пеев проф. д-р Н.Костадинова
Фак.№ 881 доц.Н.Петрова
Аграрна Икономика
3 курс, ЗО

Стара Загора
2014

Кратка история на фючърсните пазари

Първата модерна фючърна борса е създадена в град Осака, Япония през 1710 г. Повече от 100 години по-късно, през 1848 г., е основан Чикагският Съвет за Търговия - Chicago Board of Trade. Основна негова функция е била да посредничи между купувачи и производители от селскостопанския сектор. До този момент всяка непродадена продукция на фермерите е била изхвърляна в езерото Мичиган.

За повече от 100 години CBOT и други стокови борси включват в търговията си продукти като масло, яйца, свинско месо, зърно и други.

На 16 май 1972 г. Chicago Mercantile Exchange допълва традиционната търговия на фючърси с фючърси върху валутни двойки, позволявайки на пазарните участници да извършват спекулативна търговия. През 1975 г. се появяват първите фючърси върху лихвени проценти; през 1981 се появяват фючърси върху евродолари (за първи път се предлагат фючърси с кешов сетълмент на сделките); през 1982 се слага начало на предлагането на фючърси върху индекси.

Фючърсният пазар е вълнуващ и различен, защото предлага за търговия контракти върху почти всичко - от царевица и пшеница до индекси и лихвени проценти. В никакъв случай не сте ограничени само в един сектор на икономиката. А можете да печелите както при повишение на цените, така и при техен спад.

Фючърсните борси по света продължават да въвеждат нови продукти и нови търговски технологии, за да задоволят инвестиционните интереси на възможно най-много търговци. В наши дни единственото, което трябва да направите, е да стартирате компютъра си, да влезете във вашата сметка и да започнете да търгувате.

Фючърсни контракти

Основният изграждащ компонент на фючърсния пазар е фючърсният контракт. За да търгувате успешно на този пазар, е необходимо да се запознаете със същността на контракта и как работи той. Нека започнем с основните дефиниции, а после ще преминем към отделните контракти и възможностите да се печели от тях.

"Фючърсният контракт е споразумение ("contract" от англ.) между продавач и купувач, в което продавачът се задължава да достави определена стока на купувача на определена дата и на определена цена."

Купувачите и продавачите създават фючърсния контракт. Това може да ви се стори странно, ако допреди това сте се занимавали с търговия на акции. Докато при акциите имаме фиксиран брой дялове, то при фючърсите броят на контрактите е на практика неограничен. Докато на пазара има продавачи и купувачи, имаме и своеобразно създаване на контракти.

Фючърси и Договори за разлика (CFD)

Фючърсите си приличат със CFD поради факта, че търговията и при двата инструмента зависи от точния брой на продавачите и купувачите.

Фючърсните борси следят за количеството на създадените фючърсни контракти и изготвят статистика за това. Тя показва броя на съществуващите контракти за всяка стока, за всеки отделен период на търговия. Например, ако търсите октомврийски фючърси върху суров петрол и видите, че количеството им е 90 000, то това означава, че за този ден на борсата са създадени 90 000 контракта. Те ще бъдат валидни до началото на октомври.

Обемът дава достатъчно информация за търговията на борсата и колко души търгуват, но не дава пълна представа за случващото се на пазара. Част от обема се генерира от търговци, които са сключили сделка на пазара в минал период и искат да затворят позицията си.

Представете си, че имаме четирима участници в този сценарий. Имената им са Купувач А и Продавач А, Купувач Б и Продавач Б. Купувач А иска да купи 10 контракта октомврийски петролни фючърси. За да направи това, той се нуждае от продавач. В същото време Продавач А иска да продаде 10 контракта. Купувач А и Продавач А се събират и създават 10 контракта.

Сега си представете, че Купувач А иска да се освободи от закупените фючърси, защото е получил добра печалба. За да ги продаде, не е нужно да се връща обратно при Продавач А, който може и да не иска да ги купи обратно. За да се освободи от контрактите на суровия петрол, Купувач А трябва да заеме позицията на Продавач. Така той вече е Продавач Б. Продавач Б (Купувач А) се нуждае от купувач на неговите контракти. В същото време Купувач Б иска да закупи 10 октомврийски фючърсни контракта върху суров петрол. Купувач Б и Продавач Б се събират и създават 10 контракта. С извършената продажба, Купувач А (Продавач Б) вече няма позиции на пазара и е извън търговията. Това позволява на Продавач А и Купувач Б да се съберат заедно, за да изтъргуват 10 контракта суров петрол.

Нека се върнем назад и да проследим как тези транзакции са се отразили на обема. При първата сделка Купувач А и Продавач А създават 10 нови контракта. Това увеличава обема с 10. При втората търговска сделка Купувач Б и Продавач Б допълват обема с още 10 нови контракта. Така крайният обем е вече 20 (10+10 = 20).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фючърси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.