Фирма и видове фирми


Категория на документа: Икономика*************

3. Регистрация на ООД-то

С всички попълнени и подписани документи + удостоверението от банката за внесения капитал отивате в Агенцията по вписванията.

Ето точния списък с документи, които трябва да подадете (по един екземпляр всеки):

1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност А4

2. Декларация по чл. 142

3. Дружествен договор

4. Протокол от учредително събрание

5. Договор за управление

6. Декларация за съгласие за управление на дружеството плюс образец на саморъчния подпис на управителя (нотариално заверен)

7. Заявление за обявяване на актове Г1

8. Удостоверението от банката за внесения капитал

9. Документа за внесена такса

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма и видове фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.