Финансов анализ на фирма


Категория на документа: Икономика


301 564
348 157
506 431
Б: Краткосрочни пасиви
191 069
201 526
421 965
В: Финансирания
82 209
135 618
144 822
СУМА НА ПАСИВА
574 843
685 303
1 073 220


О Т Ч Е Т
за приходите на "Биляна Трико"

Наименование на приходите
2005 г.
2006 г.
2007 г.
І.Приходи от дейността
1 454 492
1 362 416
1 413 088
ІІ. Финансови приходи
1 24939
2 904
368
ІІІ. Извънредни приходи
34 393
4 741
2 281
Общо приходи
1 613 825
1 370 058
1 415 737
ВСИЧКО
1 613 825
1 370 058
1 415 737


О Т Ч Е Т
за разходите на "Биляна Трико"

Наименование на разходите
2005 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.