Европейски стандарти в социалните услуги


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

на
тема
Видове социални услуги

дисциплина
"ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ"

Преподавател: Подготвила:
Доцент Богдана Георгиева Веселка Кирова Маринова,

І курс, редовно обучение,

специалност

Социални дейности,

фак. № 15 МКС

СЪДЪРЖАНИЕ

1. УВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 стр.
2. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 стр.
3. МЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛЕН ПОДХОД

КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 стр.
4. НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ,

С КОИТО Е СИНХРОНИЗИРАНА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 стр.

5. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 стр.

6. НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ В ОБЩНОСТТА

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. . . . . . . . . . . 9 стр.

7. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА УСЛУГАТА "АСИСТЕНТ"

В ЕСТОНИЯ И ШВЕЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 стр.

8. КАКВИ УСЛУГИ БИХА ПОДПОМОГНАЛИ

МОЕТО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейски стандарти в социалните услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.