Етикет, поведение и протокол


Категория на документа: Икономика


> да стоите, опрели гръб на стената.

При приветстване на познат изискванията на етикета са по-либерални. Но и тук е важно да се спазват редица правила:

♦ виждайки човека, когото искате да поздравите, не е учтиво да си пробивате път през цялата компания, като разбутвате останалите;

♦ независимо от това какви са вашите отношения с човека, не трябва прекалено бурно да реагирате на срещата с него;

♦ срещайки познат на улицата, не го задържайте дълго, уговорете се да се видите или да се чуете, като предварително си изясните готовността му да ви отдели от своето време;

♦ съгласно строгите правила на етикета мъж, срещнал позната жена на улицата, не трябва да я задържа след поздравителните думи (изключение се допуска само ако хората са много близки или ако имат неотложен разговор);

♦ срещайки познат мъж на улицата, жената може сама да се спре, за да размени с него няколко думи;

♦ ако в кафене или ресторант видите познати, не хуквайте към тях, а ги поздравете сдържано с усмивка и кимване.

В случай че живеете в многоетажен блок, то едва ли познавате всичките му обитатели. С тези, с които често се засичате в асансьора или на автобусната спирка, трябва да се поздравявате. В малките сгради съседите обикновено се познават и се поздравяват при среща.

Когато случайно срещнете на улицата свой познат, напълно достатъчно е да му се усмихнете и леко да кимнете. Задължително е да извадите ръцете от джобовете и цигарата от устата. Ако вашият познат се намира далече от вас, не е уместно да се провиквате. Достатъчно е да му се усмихнете и да му помахате с ръка.

На обществено място - в театъра (преди или след спектакъла и по време на антракта), в ресторанта, в магазина можете да се спрете и да поговорите, разбира се, при условие че не смущавате околните и не им препречвате пътя. В църква, в театър или на кино е уместно да поздравите своя познат с усмивка и леко кимване: не върви да започвате разговор, докато службата, спектакълът или филмът не завършат.

Ред на поздравленията, или кой кого поздравява

Тъй като сам по себе си етикетът е сбор от норми, чието познаване помага на възпитания човек да постъпва така, че поведението му да не обижда околните, съществуват правила и за реда на поздравленията. Според тях:

♦ мъжът пръв поздравява жената;

♦ мъжът пръв поздравява познат, който се намира в компанията на жена или на по-възрастен мъж (при това трябва да се поклони както на своя познат, така и на придружителя му);

♦ по-младият пръв поздравява по-стария;

♦ човекът, който заема по-ниско социално положение, пръв поздравява човека, който се намира на по-високо стъпало в обществената или професионалната йерархия.

Според етикета, когато се срещат две жени, едната от които е в компанията на мъж, а другата е сама или в компанията на друга жена, първа протяга ръка за поздрав жената, съпровождана от мъжа. Когато се срещнат съпружески двойки, първи се поздравяват жените, след това мъжете поздравяват жените, а накрая мъжете се поздравяват помежду си.

Ако към седнал мъж се приближи жена (или по-възрастен от него мъж), седналият е длъжен да стане и да поздрави. Но ако тя мине покрай него, достатъчно е само леко да се понадигне от стола. Когато поздравява свой връстник, мъжът може и да е седнал. Когато например дойдат на гости или на посещение възрастен господин или госпожа, мъжът сяда едва след като са седнали те или пък иска тяхното позволение да седне. Когато домакинята предлага на гостите да седнат, но самата тя продължава да стои права, и гостите не трябва да сядат.

Първи поздравява този, който се приближава към вас, както и този, който е закъснял. На официални приеми и на гости най-напред трябва да поздравите домакина и домакинята.

Ако вашият придружител се поздравява с хора, които не познавате, най-разумно е да се присъедините към неговите поздравления.

Приветствени думи

Като срещнете някого, обикновено произнасяте приветствени думи: изстрелвате набързо "Здрасти", "Привет" или пускате в ход церемониалното "Радвам се да ви видя, уважаеми...", водите задушевен разговор и на раздяла предавате поздрави на "съпругата и децата". Без съмнение на раздяла приветствените думи са чиста формалност. Но това кои от тях избирате за лична употреба и как ги произнасяте, говори много за вас - те могат да ви помогнат да създадете добро впечатление за себе си още от първите минути на общуването с непознат човек, а могат да предизвикат и неговото раздразнение и да попречат на понататъшните ви отношения.

Обикновено поздравът се изразява с думите "здравейте" или в зависимост от това кое време от денонощието е, с "добро утро", "добър ден", "добър вечер". Следва името (фамилията, титлата) на човека, към когото се отнася поздравът. Например: "Здравейте, Мими" или "Добър ден, господин професор".

Думичката "здрасти" може да се употребява само като непринуден приятелски поздрав между хора, които добре се познават. "Мараба!", "Как е животът?" и други са недопустими при официални случаи. При всекидневното поздравяване между познати и колеги са напълно уместни приятелските "добро утро", "добър ден" и "добър вечер".

Много е важно да помните, че казаното от вас и вашето поведение в момента на поздрава могат да бъдат оценени като проява на неуважение от ваша страна или дори като израз на негативно отношение, затова произнасяйте приветствените думи отчетливо, не прекалено бързо, но не и бавно и гледайте право в очите този, когото поздравявате. Като се ръкувате с някого, също задължително го гледайте в очите - така ще покажете, че наистина се интересувате от него.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етикет, поведение и протокол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.