Етикет, поведение и протокол


Категория на документа: Икономика(Марк Твен предупреждава: "Няма по-голяма вулгарност от прекалената изисканост.").

Нека е ясно, правилата на етикета не са догма, те непрекъснато се развиват - за по-добро. Още нещо, те не пречат на нашата индивидуалност. И накрая, всяко специфично проявление не е непременно в противоречие с тях.

"Марк Твен предупреждава: "Няма по-голяма вулгарност от прекалената изисканост."

Видове етикет

В зависимост от областта в която се проявява етикета носи различни наименования. Най-често правилата за поведение се свързват с отношенията с други държави и техни представители. По същество това е областта на външната политика и дипломатическата служба. Етикетът, в случая - дипломатическият, представлява съдържанието на дипломатическия протокол и церемониал, които обхващат всички страни от организацията на междудържавните и международните връзки и техните представителни елементи. Този протокол и церемониал намират своята реализация и в обикновените междучовешки контакти под формата на условно наречения общограждански етикет. Варианти - поради същностните характеристики на институциите, където има особени правила, са дворцовият (монархическият) и воинският етикет. В последните десетилетия сериозно внимание се обръща на нови форми на общуване, с редица специфики, а именно на: етикета на общуването; бизнесетикта; комуникативния, компютърния, финансовия, служебния и телефонния етикет; етикет за началници и подчинени, етикет в местата за отдих и култура, етикет на подаръците и т.н.

2. ЗАПОЗНАНСТВО И ПРЕДСТАВЯНЕ. ПОЗДРАВЯВАНЕ НА ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ

2.1. Запознанство и представяне

Всяко запознанство започва с представяне, затова от психологическа гледна точка този момент е много важен. Неловките ситуации, които възникват при запознанството, могат да усложнят по-нататъшното общуване, а понякога и да го направят невъзможно. От това, как човек ще бъде представен, до голяма степен зависи дали ще бъде приет или отхвърлен от обществото.

Представянето е задължително преди служебен или делови разговор, ако участниците в него не се познават предварително. И обратното, не е необходимо да представяте човека, който върви до вас, ако например срещнете свой познат на улицата и спрете само за да го поздравите. Естествено, че това не се налага и ако се обърнете с въпрос към случаен минувач на улицата или към продавач в магазин.

Основни правила

В началото на миналия век изразът "Имам честта да ви представя..." е бил почти повсеместно приета формула за представяне на хората един на друг както във висшето общество, така и от средната класа. Постепенно обаче тази общоприета формула малко или повече остарява и започва да изглежда церемониална. Но трябва да признаем, че изразът "Имам честта...", използван от един човек по отношение на друг, дава възможност на първия да демонстрира своето добро отношение, а на втория да се почувства по-уважаван и значим. Независимо дали ще използвате тези думи, когато представяте едни на други ваши познати, или ще предпочете по-съвременни изрази, помнете, че на вас се пада честта да запознаете тези хора.

При представянето изхождайте от два основни принципа:

1. Ясно произнасяйте името, фамилията и другите сведения, които имате намерение да съобщите.

2. Използвайте форми на представяне, които съответстват на създалата се в момента ситуация.

Ясното произнасяне на имената ще ви спести неудобството повторно да питате и ще ви предпази от досадни недоразумения. Придържането към втория принцип предполага, че в съвременния свят правилата за запознанство и представяне са станали по-демократични. Така например надали ще е уместно официално да представяте новия си гост на компанията, събрала се на купон у вас. Достатъчно е да се ограничите с името - "Емил", като по-нататък бихте могли да добавите "мой колега" или "живее в съседния апартамент". По време на прием обаче трябва да се придържаме към по-традиционни, по-консервативни правила.

Ред на представяне

Често пъти хората мъчително се опитват да си спомнят кой на кого трябва да бъде представен. Въпреки че в последните години церемонията значително се опрости, необходимо е да се спазват някои общи правила, които си струва да научите, за да не изпадате в неловки ситуации:

♦ по-младият се представя на по-възрастния;

♦ човекът, който заема по-скромно положение в обществото, се представя на по-известния и влиятелен човек;

♦ новодошлият се представя на събралите се;

♦ мъжът винаги бива представян на жената (освен в случаите, когато е държавен глава, член на кралско семейство или църковен йерарх);

♦ ергенът се представя на женения мъж.

Представянето на двама непознати един на друг става в съответствие с установените правила. Така например, представяйки мъж на жена, трябва да кажете: "Госпожо Петрова, разрешете да ви представя Петър Иванов." В официални случаи трябва да се назоват титлите и званията на човека, когото представяте.

В неофициална обстановка съвременният етикет позволява да се процедира по-опростено, като например: "Това е Иван Димитров, наш съсед." Но във всеки случай не е учтиво просто да съберете двама непознати и да им предложите сами да се запознаят. Ако представяте един на друг хора на еднаква възраст, с еднакъв социален статус и пол, то първо представете на по-непознатия вашият по-добре познат.

Представяйте роднините си на останалите - това е знак за уважение. Помнете: прието е да представяте и децата, и съпругите на вашите познати. Изключение правят само майката и бащата на домакина. В този случай, изразявайки специалното си уважение, трябва да представяте гостите на тях, а не тях на гостите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етикет, поведение и протокол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.