Етикет, поведение и протокол


Категория на документа: Икономика


 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

"ЕТИКЕТ, ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТОКОЛ"

(СВИТЪК ЛЕКЦИИ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР)

МОДУЛ - 1: "ЕТИКЕТ И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО"

Т.1.1. "ЕТИКЕТ. БЕЗУПРЕЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАПОЗНАНСТВА, ПОЗДРАВЯВАНЕ, ПРИ ОБЩУВАНЕ И ВКЪЩИ"

УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:

1. Етикет - определение, видове (Определение за етикет. Видове етикет).

2. Запознанство и представяне. Поздравяване на познати и непознати.

2.1. Запознанство и представяне (Основни правила. Ред на представяне. Как да се запознаваме. Официално представяне, титли и звания. Как да се запознаваме сами. Как да се държим по време на представяне. Традиции, свързани с личните и фамилните имена. Как да избягваме неудобни ситуации).

2.2. Поздравяване на познати и непознати (Основни правила. Ред на поздравленията, или кой кого поздравява. Приветствени думи. Кога и как да се ръкуваме. Прегръдки и целувки при среща. Да ставаме ли, когато влизат гости. Как да избягваме неудобни ситуации).

3. Етикетът и общуването. Свободното общуване

3.1. Етикетът и общуването ("Позволете да се обърна към Вас"... Тънкости в употребата на "ти" и "Виe". Кога и как да молим за извинение. Как да правим и да приемаме комплименти. Тактичност и нетактичност. Как да избягваме неудобни ситуации ).

3.2. Свободното общуване (Победете своята стеснителност. Разпознаване психологическия тип на човека с когото разговаряме. Стимулирайте своя събеседник. Тайните на приятното общуване. За шегаджиите и любителите на остроумия. Как да избягваме неудобни ситуации).

4. Безупречно поведение вкъщи (Отношението към нашият дом. За хармонията в семейството. Отношение към децата, родителите и съседите. Държане на децата на масата. Поведение по време на семейни тържества. Кореспонденция).

УВОД

Междучовешкото общуване - от времето на Адам и Ева, винаги се е подчинявало на редица условности. Те оформят постепенно правилата за поведението, в чиято основа са взаимното уважение - включително на различията, а защо не и на неприязънта, - нравствеността, моралът, учтивостта, благодарността. Несъмнено те съдържат и немалко изпитания и ограничения за собственото достойнство, убеждения, независимост. А колко важни са скромността, приветливостта, снизходителността, умението да се владеем, външният вид, приятният разговор, тактът, чувството за мярка и т. н.

Облечени в сравнително общоприета формула, каквато са маниерите, правилата за поведение в никакъв случай не пренебрегват индивидуалността и спецификата на човека, националността или народа, историческото развитие, традициите и обичаите.

Древният Рим ни дава гостоприемството и посрещането с хляб и сол; скандинавците предоставят почетните места на най-уважаваните гости; от Азия е уважението към по-възрастните и жената. А такива знаци на уважение, като придружаване на жени, на по-възрастни или по-високостоящи хора, като поднасянето на подаръци и цветя и т. н., всички със свое значение (невинаги уеднаквено, което е напълно естествено), в немалка степен се подчиняват на определени правила и изисквания. Накратко - няма област от живота на човека, която да не се реализира в подходящи рамки. Всичко това (и много повече, за което ще стане дума по-нататък) оформя съдържанието на широко разпространеното понятие етикет.

1. ЕТИКЕТ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ

Определение за етикет

3а етикета пишат още Платон, Аристотел, Декарт, Еразъм Ротер-дамски ("За правилата на добрия тон"). През 1204 г. е издадена първата книга "За правилата на поведение".

Утвърдено е разбирането, че родина на етикета е Франция (понякога добавят и Англия). Строго погледнато обаче, това е Италия, където още през XIV в. започва облагородяването на нравите (през епохата на Възраждането). Италианците обръщат внимание на образованието, на изкуствата, на благоприличието. За пръв път след падането на древната цивилизация се изгражда общество образовано, разбогатяващо, съзидателно. Особено силно е влиянието на хуманистите. Появяват се и книги за образцови кавалери и дами, за подредбата на пищни салони и тържества. И още тогава най-голямо внимание се обръща на жените с разбирането, че те "стават дами, когато усвоят добрите маниери".

Естествено, французите не се задоволяват да копират сляпо дошлите при тях чужди правила, а ги видоизменят, като ги приспособяват към своите национални особености и духа на времето - вече е XVI в. Основното е подмяната на крещящото великолепие с изтънчения разкош. Най-високо развитие те придобиват при краля Слънце Луи XIV. Монархът, известен с изящните си маниери и вкус, се грижи за блясъка на своя двор, без да пести средства. Описанията за обзавеждането на неговите дворци, за баловете и маскарадите и досега изумяват въображението. На дворцовите приеми гостите получавали кар-тончета с изброени правила за поведение, които следвало да се спазват. От френското название на тези картички - etiquette, произлиза днес употребяваният термин етикет. (Не бива да се бърка с разпространеното значение на указания върху стоки, продукти и други произведения).

Тези правила не остават незабелязани в другите страни и от XVII в. започва разпространението на френския език, мода и обичаи. Тенденцията не отминава и Русия. Реформаторът Петър I след едно от многобройните си посещения на Запад разбира, че преди да направи сериозните си държавни промени, е "необходимо да преобразува нравите и обичаите на руския народ по западен образец". И се започва: стрижат се бради, скъсяват се дългите ръкави на мъжките облекла, дамите се задължават да носят деколтирани рокли, въвеждат се европейските танци, леят се унгарски, френски и немски вина, менюто включва до... 200 блюда. Е, естествено, знанието на френски език се смята за главен признак па доброто възпитание. По-късно императрица Елисавета Петровна издава указ "За облеклото според чиновете и класовете", но историците твърдят, че нямала особен успех в борбата срещу разкоша (XVIII в.).

По българските земи се срещат различни като обичаи правила, донесени от Велика България, въведени от Византия и наложени от Османската империя. Едва след Освобождението и установяването на новото държавно устройство в страната навлизат правилата, утвърдени в Западна Европа. По-късно става и връщането към някои традиции, които, съчетани със съвременните тенденции, правят българския етикет и модерен, и специфичен.

И така, етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етикет, поведение и протокол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.