Етика в пъблик рилейшънс


Категория на документа: Икономика


●да реагира своевременно за коригиране на неточности в комуникации, за които носи отговорност;
●да опазва свободния обмен на безпристрастна информация, когато дава или получава подаръци, като се увери, че подаръците са разумни, законови и не се дават често.

Конкуренция:
●Да следва етичните практики за започване на работа, които уважават свободната и открита конкуренция, без да се уронва авторитета на конкурента;
●Да уважава и зачита авторските права.

Разкриване на информация:
●Да бъде честен и прецизен във всички комуникации;
●Да реагира своевременно за коригиране на неточности в комуникации, за които носи отговорност;
●Да разкрива спонсорите на каузи и интереси, които представлява;
●Да избягва измамни практики.

Конфиденциалност:
●Да спазва конфиденциалността на информацията на своите настоящи, бивши и потенциални клиенти и служители;
●Да опазва привилегирована, конфиденциална или вътрешна информация, получена от клиент или работодател;

Конфликт на интереси:
●Да следва етичните практики за започване на работа, които уважават свободната и открита конкуренция, без да се уронва авторитетът на личността или организацията;
●Да споделя с клиенти или работодатели възможните конфликти на интереси в своята работа;
●Да стимулира клиентите и работодателя си да споделят, ако смятат, че има конфликт на интереси, след като огласи дадена информация;
●Да бъде информиран и образован за практиките, които гарантират етичното поведение;
●Да казва много точно какво може да се постигне през ПР;
●Да информира съответните органи за неетично поведение на членове на IPRA и на други практици.

Членовете на PRSA са съгласни да се водят в професията си от този кодекс. Съобразяването с него се привежда в действие чрез конфиденциални процедури вследствие на подаване на жалби за нарушаване на кодекса от страна на член на PRSA, от външно лице или чрез разпространение в масмедиите. Единадесет членен национален борд по етика и професионални стандарти действа като голямо жури, като разследва жалбите и решава дали да повдигне обвинение.

Прилагането на кодекса от страна на PRSA е непоследователно през годините. Много малко случаи стигат до борда. Повечето дела са прекратени поради липса на доказателства, доведени са до ниво, при което всички страни са удовлетворени.

Иползвана литература:
1. Кътлип, Скот. Ефективен пъблик рилейшънс. - София: Рой комюникейшън, 2007.
2. Маринов, Руси. Пъблик пилейшънс. - София: Ванйо Недков, 2001.
3. Чутуркова, Маргарита. ПР етика. - София: Сиела, 2008.

??

??

??

??

12

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в пъблик рилейшънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.