Естествено възпроизводство на населението


Категория на документа: Икономика


16,2
15,1
12,6
12,1
9,0
Общо в света
17,9
18,9
17,0
15,9
14,9
11,4


Забелязва се, че в Европа през 2002г. започва отрицателния естествен прираст на населението.
Възпроизводството заедно с миграциите е основен фактор за формирането на броя и структурата на трудовите ресурси. Възпроизводството е естествената смяна на поколенията; съвкупност от процесите - раждаемост, смъртност и брачност и е елемент на процеса естествено движение на населението, което е една от трите форми на движение на населението наред с пространственото и социалното движение на населението. Основните показатели, които се използват при естествено възпроизводство са показателите за раждаемост, смъртност, детска смъртност, брачност, разводимост, естествен прираст, коефициент за плодовитост, повъзрастов коефициент за плодовитост, тотален коефициент за плодовитост, повъзрастов коефициент за смъртност, бруто-коефициент, нето-коефициент. Вследствие различните тенденции в динамиката на раждаемостта и смъртността в България, през последните 30 години се отбелязва трайна тенденция към намаляване на естествения прираст на населението. Преди Освобождението стойностите му достигат 5-6‰. До началото на ХХв., поради спадането на смъртността, естественият прираст бързо нараства до 20‰. От началото на ХХ век се отбелязва трайна тенденция към намаляване на положителните му стойности, а през последните 10 години нарастват отрицателните му стойности.

Литература

1. Докова, С., "Геодемография- Лекционен курс", С., 2009
2. Младенов, Ч., Ив. Владев, Р. Владева, "Обща геодемография", Шумен, 2003
3. http://bg.wikipedia.org/
4. http://www.nsi.bg/index.php
5. http://www.zapiski.info/home/
6. http://www.assa-m.com/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Естествено възпроизводство на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.