Емитивен и рецептивен пазар на Русия


Категория на документа: Икономика


Икономически университет
Варна

Тема: Оценка на динамиката на чуждестранния туристически пазар на Русия

Изработил:
Ивелина Колева,10262

По време на прехода от административно управление на икономиката към пазарна икономика през последното десетилетие на двадесети век, руският туристически пазар претърпява големи промени. Преходът на руския туристически сектор на пазара се е основавал на приемственост на туристическите традиции и връзки. В съветският период активно се е развивал вътрешния туризъм, поддържали са се международни туристически връзки. Със своите 141 милиона жители, Русия е безспорно най-населената страна в Европа. По отношение на задграничните пътувания, Русия е водещият генериращ пазар в Източна Европа (с отчетени 21 милиона задгранични пътувания), но все още се смята за среден по големина пазар от общоевропейска перспектива. Русия се нарежда на пето място с 2,6 % пазарен дял сред основните емитивни пазари, които генерират най-голям обем международни туристически посещения. По отношение на обема на пътуванията, разходите на руските граждани при задгранични пътувания (около 65 евро за нощувка) също са на едно средно равнище по отношение на средните разходи за Европа. Руските граждани пътуват предимно до Украйна и Турция, но също и до Китай. Предпочитаният от тях вид почивка в чужбина е почивката на море, която е най-вече предприемана в Турция. Целта ни е да съпоставим емитивния и рецептивния пазар на страната и да определим кой от двата е по-развит.

1.Обща характеристика на динамиката на емитивния туристически пазар на Русия.

Руските граждани са предприели общо 21 млн. задгранични пътувания през 2010 година. Този обем включва всички пътувания с престой най-малко една нощ в чужда страна. Следователно, Русия е най-големият генериращ пазар на задгранични пътувания в Източна Европа. Русия се нарежда между средните по големина генериращи пазари на задгранични пътувания. Целта на туристическите пътувания са разделени на няколко категории: за почивка, посещение на приятели и друг вид почивка и бизнес. (табл.1) Най-посещаваните туристически дестинации от руските граждани са Украйна, Турция, Китай. По отношение само на сегмента задгранични пътувания Турция е лидер, а Украйна се принадлежи на ваканционните. Пътуванията на руските граждани до България могат да са определени както следва: 80 % - ваканционни пътувания, 12 % бизнес пътувания и 8 % посещения на приятели и роднини. При пътуване в чужбина най-често използваните източници на информация са туристическите агенции (39 %) , приятели и роднини (31 %), интернет (30%).

Табл.1 Цел на пътуването

Табл.2 Пазарен дял на задгранични дестинации

Табл.3 Продължителност на пътуването

Табл.4 Разходи при пътуването

Нсп = 1млн./141млн.жители =0,1489= 14,89 %
Бсп = 100/141млн.=0,71 = 71 %
Честота = 0,15/0,71=0,21=21%
Cpgi= 21млн. /74,5млн / 141млн/7млрд.= 14,093960

2.Обща характеристика на динамиката на рецептивния туристически пазар на Русия

Едни от най-привлекателните туристически ресурси тук се явява културно-историческото наследство . Русия традиционно се възприема като страна , която е дала много на световната култура : руските писатели , художници , композитори, учените са всеизвестни. Освен това на територията на страната са концентрирани изключително много уникални исторически и културни паметници. На територията на страната се намират 20 обекта ,които са записани в наследството на ЮНЕСКО ,като обекти на културното наследство . Русия разполага с огромен потенциал за развитие на туризъм и за прием на чуждестранни пътешественици.

Табл.1 Посещения на туристи

Както се вижда в таблицата по-горе броят на гражданите , излезли от пределите на страната с цел туризъм е много по голям от колкото броят на чужденците посетили страната . Отношението на резултатите е 1:7 .В сравнение с миналите години има ръст на туристически поток ,като динамиката им е различна. Увеличението на рецептивният туризъм е вследствие на опитите на страната за придвижване на международния туристически пазар като изключително привлекателна туристическа дестинация. Като цяло ръстът на туристическите посещения в страната с цел туризъм расте. Така през 2008г. се забелязва тенденция на увеличение на броя на туристическите пътувания в Русия от развитите страни особено с цел туризъм .За съжаление през първото 6-месечие на 2011г. се забелязва рязък спад в туристическата посещаемост на страната .Според данни на РОСТУРИЗЪМ страната е била посетена с 139,2хил. Туристи по малко в сравнение със същия период през 2010г. Според генералния директор на компания "ДЕЙТ" спадът се забелязва и по реализацията на легловата база ,посещаемостта на културните паметници и музеи. Служебните посещения също се представят с същата динамика като туристическите посещения . Така посещенията в страната - с цел туризъм или служебни цели -очертават покачване на посещаемостта, въпреки спадовете през изминалата година. Също така все по- нарастващата значимост на бизнес туризма се дължи на нейната капиталоемкост . Именно бизнес туризмът е най-печелившият. Според статистически данни обемът на бизнес пътуванията до 2020г. ще нарасне 3 пъти .Те не дават очаквания страната да стане първа в света, обаче имайки предвид повишението на инвестиционните проекти в страната, напълно е възможно Русия да се окаже в челната десятка.

- организирани и неорганизирани туристически пътувания.

Неорганизираните туристически пътувания предполагат , че туристът сам , без участие на посредник или туристическа фирма ще организира пътуването си.

За организацията на масови серийни пътувания в Русия се създават ,така наречените каталожни турове, които се пускат на пазара .Тези турове се включват от чуждестранните фирми в рекламни каталози .Основните им параметри се определят съвместно от руските и чуждестранните турфирми на основата на оценки и прогнозиране на потребителския интерес .

Табл.2 Брой продадени туристически пакети и обслужени туристи

Таблицата показва броя на продадените туристически пакети за 2010г. от организирания туристически сектор . Най -разпространен е вътрешният туризъм , а най- капиталоемък е рецептивният туризъм .
3.Оценка на динамиката на структурата на изходящи и входящи туристически потоци

Табл.1 Задгранични пътувания на руски граждани по вид почивка

Най-разпространената почивка при руските граждани е почивката на море с дял от 46 %.Следващите, които се подреждат на второ място са почивки с обиколки, които заемат 28 % пазарен дял. В доста по-малка степен са почивките в града и провинцията. Всички останали, посочени в таблицата са с много малко значение за задграничните ваканционни пътувания на туристическия руски пазар. Изобразени са пътуванията в различните страни и процентното им съотношение. Почивка на море в Турция е с най-голям процент на посещаемост. След нея се нареждат България, Гърция и Хърватия.

Табл.2 Посещения в страната по сезониСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Емитивен и рецептивен пазар на Русия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.