Електронно управление


Категория на документа: Икономика


* хибриден - частен облак закрепен за общностен

Решението за ориентация към облачна, а не към традиционна IT структруа, взема се на основата на следните съществени предимства на облачните технологии :
* отпада необходимостта от създаване на собствена IT инфраструктура, традиционните корпоративни мрежи не използват пълния капацитет на мрежата тъй като при нейното изграждане са предвидени IT резерви, които да бъдат използвани само при токови натоварвания.
* Свързано с еластичността на облака поддържане на повишена активност от облачната инфраструктура от по малко разходи в периоди на висока IT активност. Облачните технологии позволяват много динамично преразпределение на ресурси, което предполага безпроблемно преминаване на такива токови натоварвания.
* Понижаване на разходите за закупуване на софтуер, както и на неговото лицензионно поддържане;
* отпада необходимостта от поддържане на високо квалифицирани IT специалисти, които да решават различни проблеми свързани с информационно обслужване на институцията.
* Подобряване на отчетността вследствие на измеруемост на конкретно използваните IT ресурси;
* основните идеи заложени в основата на облачните технологии могат да се структурират по следния начин -изнасяне на елементи от информационната инфраструктура от организацията към външен специализиран доставчик на определен вид услуги - IT аутосорсинг.
* Използване на хардуерни, софтуерни и технически средства за динамично заделяне на ресурси и споделеното им използване в един и същи момент от много потребители.
* Заплащане на използваните хардуерни, софтуерни и мрежови ресурси на базата на действителното им потребление за даден отчетен период от време.

IT АУТОСОРСИНГ

Една от областите, в която облачните изчисления се развиват много бързо и в големи мащаби.
1.Всеки IT аутосорсинг е свързан с определени рискове. Всяка институция трябва да даде отговор на следните съществени въпроси :
* какво да се изнесе, като аутосорсинг - институцията може да задържи за себе си определени услуги по причини, като контрол на изпълнението, конфиденциалност на дейностите и свързаните с тях данни, разходи и др. Освен това потребителя трябва да реши за себе си кои са основните и определящи неговата идентичност дейности.
Следващия етап се явява анализ на възможността и ефективността от реализация на тези дейности със собствени ресурси и дали се разполага с достатъчно квалифициран персонал, дали съществуват законови ограничения.
* Какви са разходите - намаляването на разходите е съществен фактор.
* Дали си заслужава - съотношението между ниското заплащане и данните, които се предоставят за обработване.

При оценка на финансовите ползи е целесъобразно да се обърне внимание и на фактори, като ниво на поверителност и на секретност на информацията, свързана с различни аутосорсинг дейности.
* избор на доставчик - многообразието от критерии и фактори, свързани с избора на доставчик съобразно техния приоритет може да се структурира по следния начин :
1). компетентност на доставчика;
2). предоставяне на подобни IT услуги по други организации;
3). представителна клиентска база, която да е ползвала услугите на този доставчик;
4).дали изпълнителя разполага със сертификати за сервизна дейност с използваното от него оборудване и с какъв лицензиран софтуер разполага;
5). финансова стабилност и какви граници може да предостави;
6).институциите от държавния сектор на този етап се явяват най крупните потребители на IT аутосорсинг
7).изпълнителя да бъде в състояние да проявява гъвкавост, работейки по стандартите възприети от институциите;
8). качество на услугите;
9).договор между възложителя и изпълнителя;
10).възложителя възлага нещо на мултисорсинг / на няколко изпълнителя/
11).защитеност на информацията;

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.