Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма

Учебна дисциплина "Право и интернет"

Курсова работа на тема:

"Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво"

Преподавател:

Д-р Ирина Цакова

В днешното модернизирано и забързано време интернет пространството е може би едно от най-разпространените и бързо развиващи се способи за комуникация, а и не само. Предимствата на виртуалната глобална мрежа не са едно или две. Те са страшно много, като тези, които най-много се набиват на очи са лесната достъпност, бързо намиране на търсената информация, комуникация на едни с други. Както знаем, всяка монета има две страни. В случая, негативната страна на цялия този виртуален свят, в който живеем и без който не можем е пренасищането ни от всякаква разнообразна информация и анонимността. Въпреки всичко това, обаче никой не може да отрече, че интернетът е най-значимото "нещо" след компютъра, появило се в последния век.

Ето защо никак не е учудващ фактът, че чрез интернет пространството и ползите, които това пространство носи хората сме улеснили в пъти повече живота си. Повечето институции - държавни и недържавни, стопански и нестопански формирования и т.н. са дали своя принос към това "чудо на 20-ти век". Услугите, които предлагат вече са достъпни и в интернет. Това позволява на гражданите да се възползват от тези улуги виртуално, като в повечето случаи дори не е нужно да излизат от домовете си.

* Същност на електронното правителство и електронното управление

Ярък пример и доказателство за написаното до момента е електронното правителство. Същността на терминът електронно правителство се състои в това, че това правителство по електронен път дава възможността на своите граждани или юридически лица да се възползват от административните услуги, които предлагат различните институции. В България почти няма институция, които да не предлага такава услуга: Агенция по вписванията, НАП, НОИ, Агенция по заетостта, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на образованието и науката и др.

Целта на всички усилия да се направят достъпни толкова много услуги се изразява в това да се съкратят разходите, да се увеличи ефективността, гражданите да бъдат по-удовлетворени от правителството си и да помага за икономическото развитие на страната. В това модерно и ново за България начинание - изграждането на електронно правителство са формирани четири основни звена на комуникация:
1) "Администрация-Граждани" - комуникация между административните звена и услугите, които предлагат - с гражданите.
2) "Администрация-Бизнес"- комуникация между администрацията и представителите на Бизнеса в България.
3) "Администрация-Администрация"- комуникация между различните административни звена.
4) "Администрация-Служители"- вътрешни комуникация между служителите в отделните административни структури

Електронното управление е неразделна част от електронното правителство. В неговата замисъл стои идеята за това гражданите да бъдат информирани, както за всички новости, случващи се в институционалната част на държавата, така и за всички свои права. Истината е, че електронното правителство не е развито в България до такава степен, до каквато то е развито да речем в Германия, но важното е, че се полагат много усилия в тази насока.

* Етапи на изграждане на електронното правителство в България

Изграждането на електронно правителство в България може да се раздели на няколко жизнено важни три етапа:

a) Първи етап - 2002 г.
2002-ра е годината, в която се заражда подготовката за електронно правителство в България. Приемат се редица документи, свързани с него - Стратегия за прилагане на информационни технология в държавната администрация, Стратегия за създаване на електронно правителство. Формира се Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по подобряване на административното обслужване и изграждане на електр. правителство.

b) Втори етап - 2003г. - 2005г.
Този период чертае въвеждането на 20 електронни услуги ( 12 за гражданите и 8 за бизнеса). Те влизат в сила според препоръката на Европейската комисия Въвеждат се също така електронните документи и работата с електронния подпис, които улесняват значително много работата в администрацията.

Индикативни услуги са :
- Подоходни данъци
- Социални осигуровки за безработни
- Заявления в полицията
- Промени в адресната регистрация
- Търсене на работа
- Справка за социални осигуровки на заетитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.