Електронна комуникация


Категория на документа: Икономика


 Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

КУРСОВА РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА: Бизнес комуникации и връзки с обществеността

ТЕМА: Електронна комуникация

Изготвил: Проверил:

гр. Шумен

2014г.

Съдържание:
I. Въведение
II. Видове електронна комуникация
1. Телефонна комуникация
1.1. Същност, предимства и недостатъци
1.2. Правила за ефективен разговор по телефона
1.3. Представяне на офиса при телефонно обаждане
1.4. Тактики при водене на телефонни разговори
1.5. Конферентна връзка
1.6. Мобилна комуникация
1.7. Често срещани грешки при телефонен разговор
2. Факс комуникации
2.1. Какво представлява и как се осъществява връзката чрез факс?
2.2. Правила за изпращане и получаване на факс
2.3. Кога не е удачно да се използва факс?
3. Интернет комуникации
3.1. Същност, предимства и недостатъци на интернет комуникациите
3.2. Възможностите на оn-line комуникациите в бизнеса
3.3. Интернет-етикет и правила за общуване в мрежата
3.4. Характерни черти на комуникирането и етикет на e-mail (електронна поща)
3.5. Общуването чрез чат, форуми и корпоративен интранет
III. Заключение
IV. Използвана литература

I. Въведение

В значителна степен прогреса на човечеството се определя от начините на общуване между хората. През последното столетие светът се развива с гигантски скокове.

Като се имат предвид съвременните средства за комуникация и онези, които ще се появят в бъдеще, установяваме, че всичко се свежда до размяната на послания. Ако проследим еволюцията на човечеството, повечето решаващи моменти в историята са били свързани с промени в средствата за комуникация. Най-голямото ни постижение вероятно е усъвършенстването на речта, която ни отличава от останалите представители на живата природа. Писаното слово се е появило още когато сме започнали да общуваме чрез знаци и символи. Столетия по-късно Гутенберг изобретява печатната машина, с което се осъществява истинска революция в разпространението на писменото слово, а заедно с това и на пренасяните чрез него идеи.

През ХХI столетие телеграфът, пишещата машина и телефонът постепенно биват измествани и трансформирани в компютърни връзки, каквито дори съвременното поколение не е можело да си представи. Човешкото общество се развива с толкова бързи темпове, че кръгозорът на човешкото общуване прогресивно се свива. Започваме да губим и малкото време, което преди сме отделяли за общуване помежду си, въпреки че, колкото и абсурдно да звучи, разполагаме с далеч по-съвършени средства за комуникация: факсови апарати, телефонни секретари, вградени в ръчния часовник пейджъри, гласова и електронна поща, мобилни телефони, камери с миниатюрни размери и вероятно още по-модерна технология в близкото бъдеще - технологията на новото време.

II. Видове електронна комуникация

Бизнескомуникациите се осъществяват с помощта на различните технически средства и начини за общуване: телефони (стационарни и мобилни), факс, интернет (e-mail, chat, форуми, корпоративен интранет) и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електронна комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.