Екскурзоводство - упражнение


Категория на документа: Икономика


1. Анимацията е насочена към създаване на предпоставки и условия за изплзване на свободното време на туриста: по негова лична представа и предпочитания.
2. Атрактивността на анимационния продукт не зависи от фактори като: броя на туристите включени в програмата.
3. Във втората половина на XIX век Томас Кук организира последователно: първата екскурзия от Лондон по европейския континент, в САЩ първото околосветско туристическо пътешествие и множество екскурзии до техническото изложение в Париж.
4. В пешеходните екскурзии се създават условия: за детайлно показване на обектите, но количеството на тези обекти е ограничено.
5. Екскурзоводството започва да се развива: през първата половина на XIX век във връзка с развитието на железопътния транспорт.
6. Екскурзоводът в началото на екскурзията трябва: да установи контакт с групата, да определи нейните интереси, нивото на знания и изхождайки от това да води разказа и показването на обектите.
7. Класификация на видовете анимация според възрастовата група: детска, младежка, за активна, зряла и за трета възраст.
8. По данни на Световната организация по туризма /СОТ/ туризмът се е превърнал в: най- важната икономическа дейност в световен мащаб.
9. През 1870г. Т. Кук въвежда ново изобретение за пътешествениците, което съществува и понястоящем: пътните чекове.
10. При обзорната екскурзия целта е: да се покажат множество и различни обекти на града, историческите и културни паметници, сгради и съоръжения, места на знаменити събития, за да се даде обща представа за града.
11. Под понятиeто "анимация" се разбира: елемент на туристическия продукт, който активизира поведението на турситите за удовлетворяване на потребности от физическа активност, игра, приключения, за овладяване на нови умения и навици, от обогатяване на познанията за света, от общуване, от творчески занимания, чрез участие в специално подготвени програми.
12. По състав на участниците екскурзиите се делят на: за възрастни и за деца, за местните жители и за туристите, за градско и селско население, за организирани групи и самостоятелни посетители.
13. Развлекателната анимация: не се обособява от останалите видове анимация, тъй като всяка от тях съдържа само познавателен, но не и развлекателен ефект.
14. Съвременните туристически организации и туристическата политика разглеждат анимацията като: целенасочена дейност за спечелване на туристическата клиентела. 15. Стремежът в туристическата анимация е: ползите на туристите от него да са по- големи от цената, която заплащат.
16. Томас Кук през 1867г. създава: първия купон(талон) за хотел.
17. Туристическият пакет въведен от Томас Кук е: с обща цена.
18. Фактори за развитие на туристическата анимация са: положителни демографски промени, увеличаване на свободното време на работещото население в индустриализираните държави, човешкият ресурс- аниматора като специалист.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екскурзоводство - упражнение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.