Екскурзоводско обслужване при посещение на музей резиденция "Евксиноград" - Варна


Категория на документа: Икономика


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"ЗНАНИЕ И БИЗНЕС"
гр. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА: Екскурзоводско обслужване при посещение на музей РЕЗИДЕНЦИЯ "ЕВКСИНОГРАД" - Варна

ДАТА: 15.02.2014г. ИЗГОТВИЛ:

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Екскурзоводско обслужване в музей - характеристика на дейността....3

ІІ. Технология на подготовка и провеждане на беседата при посещение на музей.......................................................................................6

ІІІ. Задължения на екскурзовода при посещение на музей....................10

ІV. "Портфейл" на екскурзовода и "Паспорт на обект -

характеристики...................................................................12

ІV.1. "Портфейл" на екскурзовода.............................................13

ІV.2. "Паспорт" на обекта........................................................26

ІV.3. Екскурзоводска беседа.....................................................31

V. Документи, свързани с провеждането на дейността ........................37

V.1. Фактура.........................................................................37

V.2. Музеен билет..................................................................38

VІ. Решаване на приложна задача с конкретен казус.............................39

І. Екскурзоводско обслужване в музей - характеристика на дейността

Екскурзоводските дейности, осъществявани в територията на туристически обект, населено място или район се осъществяват от така наречените местни (локални) екскурзоводи, са специализирани в тематичната област на придружаваното (по правило краткотрайно) туристическо пътуване или мероприятие. В тяхната номенклатура най-често се включват: градските турове, посещенията на музеи и галерии, опера, театър, концерт и др. Отличителна черта на дейността е, че екскурзоводът не напуска обекта или територията, която обслужва. За сметка на това се извършва постоянна смяна на посетителите. Контактът му с тях започва от гара, хотел, офис на туристическа агенция или от конкретния туристически обект. При обслужване на групи тези екскурзоводи продължават дейността на придружаващия основен екскурзовод (ако има такъв) и осигуряват допълнителни услуги на участниците в тях.

Дейностите на местния екскурзовод са в голяма степен специализирани - за любители на природата, за специалисти по история, археология, музика, изкуство, архитектура и т.н. По принцип местните екскурзоводи най-добре познават и могат да представят селището, природните и културно-историческите забележителности. С оглед на териториалния обхват на техните функции те имат водеща роля в посрещането и обслужването на туристите в туристическото място.

Обслужването на туристи при турове по музеи и галерии, на опера, театър, концерт, спортно състезание имат своя специфика. Като институции музеите и галериите развиват събирателна, експозиционна и културно-просветна дейност. Музеите се делят на две основни групи:

а) за развитието на обществото

б) за развитието на природата.

Всяка от тези групи се дели на подгрупи, напр. археологически, исторически, военно-исторически, етнографски музеи, галерии за живопис, скулптура и графика, музеи за архитектура и строителство, научно-технически музеи и т.н.; местни и национални природни паркове и резервати, градски паркове и градини, зоологически кътове и градини и др.

Музейните експозиции, в т.ч и тези на галериите се състоят от веществени и писмени паметници; от произведения на изобразителното изкуство; от графичен и фотографски материал. Те представят културно-историческото, художествено и природно наследство на един народ и задоволяват познавателните интереси на човека, независимо от възрастта, националната принадлежност и от времето на неговата ваканция в родната или друга страна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екскурзоводско обслужване при посещение на музей резиденция "Евксиноград" - Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.