Екскурзоводско обслужване на индивидуални туристи с лек автомобил


Категория на документа: Икономика


ТЕМА: Екскурзоводско обслужване на индивидуални туристи с лек автомобил
ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ до Велико Търново

от Варна

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Екскурзоводско обслужване на индивидуални туристи - характеристика на дейността...............................................................................3

II. Технология на екскурзоводското обслужване на индивидуални туристи......................................................................................5

III. Задължения на екскурзовода при извършване на дейността................7

IV. "Портфейл" на екскурзовода, "паспорт" на обектите......................10
1. "Портфейл на ексурзовода" - гр. Велико Търново и с. Арбанаси..........11
2. "Паспорт на обектите" - Църквата "Рождество Христово" и "Констанцалиевата къща-музей" с. Арбанаси.....................................23

V. Документи, свързани с провеждането на дейността (фактура, музеен билет, ваучер) - характеристика на документите.................................30
1. Фактура.................................................................................30
2. Музеен билет..........................................................................31
3. Ваучер..................................................................................31

VI. Разработване на приложна задача с казус....................................32
1. План и маршрут на екскурзията..................................................33
2.. Решаване на казус..................................................................33

VII. Използвана литература..........................................................35

VIII. Приложения:
1.Карта забележителности на гр. В. Търново
2. Карта забележителности на с. Арбанаси

І. Екскурзоводско обслужване на индивидуални туристи - характеристика на дейността.

Екскурзоводското обслужване при придружаване на индивидуални туристи е неразделна част от цялостното туристическо обслужване и важна предпоставка за постигане на високо равнище на неговото качество. Постоянното присъствие на екскурзовода в близост до туриста дава увереност на последния и вдъхва респект към огранизатора на туристическото пътуване. Чрез персоналното внимание и отношение гостът усеща по-непосредствено грижите, които се полагат за него което води до комплексна удовлетвореност на престоя.

Специфичността на организиране дейността при обслужване на индивидуалните туристи се отнася до персонифицирания подход при тяхното планиране, подготовка и осъществяване. В този смисъл специфичните им характеристики могат да се групират и конкретизират в две основни направления:

а) в случаите, когато индивидуалните туристи са организирани;

б) когато индивидуалните туристи сами се грижат за организацията на пътуването и престоя си в туристическото място. При организирания индивидуален туризъм също са възможни два основни варианта. При единия предварително закупеният пакет е предложен (проектирани реализиран по негова идея) от организатора и закупен от клиента. Тогава екскурзоводската услуга по правило е част от този пакет като са възможни случаи, когато тя отсъства. При втория вариант организаторът изпълнява индивидуалните желания на клиента, т.е. предлага и реализира услуги (в т.ч. и екскурзоводски) по негова заявка.

Когато индивидуалните туристи сами се грижат за организирането на своето пътуване и пребиваване те (по своя идея) планират количеството и асортимента на консумираните от тях услуги. Инцидентно и по повод на конкретни случаи (посещение на музей или при обиколка на населено място,например) те могат да получат срещу индивидуална заявка и допълнително заплащане на място съответната екскурзоводска услуга.

Като частен случай се разглежда категорията екскурзоводи, работещи самостоятелно или към фирма за предлагане на услуги по съпровождане на индивидуални туристи. Такива са компаньонките, момичетата (момчетата) на телефонно повикване (call girls/boys), гейшите (в Япония) и др.

Независимо от изброените варианти при екскурзоводското обслужване на индивидуални туристи с преобладаващ престой могат да се конкретизират следните по-важни негови елементи, които определят и спецификата в неговото съдържание и видово разнообразие:
- предварително разработване на индивидуална програма за целия престой на туриста в местопребиваването му;

- предоставяне и гарантиране правото на избор на госта по отношение начин и вид на заведение за хранене и развлечение;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екскурзоводско обслужване на индивидуални туристи с лек автомобил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.