Екипно изследване


Категория на документа: Икономика10. Изводи и препоръки
Те са насочени към собственика на фирмата

Използвана литература

Те се подреждат по азбучен ред на фамилиите на авторите в следната последователност:

-учебници и книги,

-вестници, списания и друга периодика,

-интернет страници,

-ТВ и радио предавания

-лично проведени срещи (интервюта)

Например:
[1] Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. Планиране и прогнозиране. Печ.база на РУ "А.Кънчев", 2004, с.с.7-13.
[2] Памукчиев, М. Водните коридори на Европа в стратегията на България, "НИЕ" - месечно списание за политика, история и култура, бр.5, 2002.
[3] Закон за регионалното развитие, обн., ДВ, бр.14 от 20.02.2004; изм. и доп., бр.32 от 12.04.2005.
[4] Закон за регионалното развитие, обн., ДВ, бр.14 от 20.02.2004; изм. и доп., бр.32 от 12.04.2005.
[5] Областна админстрация на област Русе. Областен план за регионално развитие на област с административен център гр.Русе, съст. 1999, актуализиран 2002 и 2005.публикуван в официалния интернет адрес на областната администрация Русе, www.ruse.bg, посетен на 20.02.2008г.
[6] Статистически годишник 2001, 2003, НСИ, София.
[7] Колев, Хр. Дребните ферми загиват, статия във в-к Бряг, Русе, 30.01.2006, с.7
[8] Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Пламен Стоилов, кмет на Русе, в интервю за предаването "Добро утро, България" на ТВ7 за това може ли Русе да бъде комуникационен център от европейско значение, 12.10.2012, www.focus-news.net/?id=f22493 , посетен на 14.10.2012.
[9] UNCED, 1992. Rio Declaration on Environment and Development. UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 Jun 1992. Публикуван в сайта на ООН, http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm, посетен на 21.10.2010г.

http://vestnikstroitel.bg/ksb/14479_4-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.