Екипно изследване


Категория на документа: ИкономикаР1: стохастични (природни) :
При земетресение могат да се разрушат цялостните конструкции на цеховете за метални заготовки, за фасониран дървен материал, за алуминиева и PVC дограма с машина за огъване и административната сграда.

Р1.1: За избягване на големи щети от земетресение, шофьорите трябва да паркират на подходящо място с цел да се намалят щетите.

4.1. Чисти рискове

Р1: стохастични (природни) :

Р1.2: За намаляване на последиците от възникналия пожар шофьорите трябва да са запознати с наредбата за техническите правила за осигуряване на безопасността при пожар и да не проявяват лекомислие.

Матрица за оценка на риска

Щета
Вероятност
Ниска
Средна
Висока
ВисокаСреднаНиска

6.Управление на риска

Стратегия
Рискове
Избягване
Смекчаване
Приемане
Трансфериране
Р1
Р2.1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.