Екипно изследване


Категория на документа: Икономика


* Вдигането на цените на горивата води до увеличаване на транспортните разходи на фирмата.
* Инфлацията влияе върху цените на стоките и материалите, които фирмата купува за реализиране на дейността си.
* Голямата конкуренция и наплива на евтини некачествени стоки води до увеличаване на разходите на фирмата, спад на извършваните продажби и намаляване на реализираната печалба.

3.6. Когнитивна среда

3.7. Вътрешнофирмена среда

* "МОНОЛИТСТРОЙ - Ч,Б" ООД разполага с висококвалифициран персонал.

* Двамата управители имат необходимото образование и квалификация в тази област и богат производствен и административен опит.

4. Събития, пораждащи щети

4.1. Чисти рискове

Р1: стохастични (природни) :
P1.1: земетресения
Р1.2: пожар

Р1.1: За избягване на големи щети от земетресение, шофьорите трябва да паркират на подходящо място с цел да се намалят щетите.

Р1.2: За намаляване на последиците от възникналия пожар шофьорите трябва да са запознати с наредбата за техническите правила за осигуряване на безопасността при пожар и да не проявяват лекомислие.

Р2: Индустриални
P2.1: производствени аварии
P2.2: технологични

Р2.1: Рискът от грешки на работното място, може да бъде доведен до минимум, чрез намаляване на работното време.

Р.2.3: Грешките могат да бъдат доведени до минимум, чрез стимулиране на служителите.

Р3: Общественоопасни
P3.1: кражби

Р3.1.1: Рискът от кражби може да бъде намален, чрез удовлетворяване на условията на работа.

Р3.1.2: За ограничаване риска от кражби, трябва да се следи работата на охраната.

5.Идентифициране и оценка на риска - щети и вероятност

Матрица за идентифициране на риска
Риск
Източник на риск (да се посочи и информационния източник)
Събитие, пораждащо щета
(да се посочи и информационния източник)
Размер на щетата (директни и индиректни), (да се посочи и информационния източник)
Вероятност за настъпване на щетата (веднъж за период от време), (да се посочи и информационния източник)
Класификация на събитието (според т.4)

4.1. Чисти рисковеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.