Екипно изследване


Категория на документа: Икономика


* Машини за изпълнение на "шлайфан бетон" -4бр.
* Помпи -2бр.
* Мазилко - подаваща машина - 1бр.
* Лазерен далекомер - 1бр.
* Оптичен нивелир - 2бр.

- човешки ресурси

Персонала на дружеството към момента наброява 158 човека- работници, специалисти и ръководен персонал. "Монолитстрой - Ч, Б" ООД разполага с квалифицирани кадри и материално - техническа база, които позволяват да се осигури затвореният цикъл на производство и богат асортимент от продукция.
Ръководството във фирмата се осъществява от двама управители: Петър Байкушев и Васил Чорбаджийски. Във фирмата работят и гл. счетоводител и касиер; 7 технически ръководителя; 2 аналитични и приложни специалсти; началник отдели -6; оператори на машини и съоръжения-18; охрана-11; общи работници-42.

- финансови ресурси
* Съучастия
* Инвестиционните имоти са имоти, които се държат с цел получаване на допълнителни доходи във вид на приходи от наем или служат за увеличаване стойността на капитала, или на двете едновременно.
* Финансови активи, обявени за продажба
* Финансови активи, обявени като обезпечение

- информационни ресурси

За да се задоволят по-пълно специфичните информационни потребности на мениджърите и специалистите на фирмата при подготовката и вземането на управленски решения, на тях им се предоставят различни информационни източници, канали и информационни системи.
Информационни ресурси на фирмата. Дейността и управлението на фирмата се изцяло зависими от нейния информационен ресурс. В бързо променящата се бизнес среда информацията е стратегическо оръжие за подържане и повишаване на конкуренто способността на фирмата. От качествената и рационално организирана информация до голяма степен се определя ефективността в текущата работа.
Информационния ресурс на фирмата обхваща:
-данни
-информации
-информационни технологии
-информационни системи на фирмата.

3.Източници на рискови събития

3.1. Природната среда- тя влияе пряко върху дейността на фирмата.

* При земетресение може да се разруши цялостната конструкция на цеха за метални заготовки, на цеха за фасониран дървен материал, на базата за производство на алуминиева и PVC дограма, на административната сграда, на строителните обекти.

* При наводнение могат да се наводнят помещенията на цеховете, строителните обекти и административната сграда на фирмата.

* При пожар може да изгори и да се унищожи материална база на фирмата.

3.2. Социалната среда

3.3. Политическа среда - тя влияе върху дейността на фирмата.

* При избирането на ново правителство се променят условията за реализирането на нови строителни проекти.

* При поява на нови политически партии и формации може да бъдат засегнати личните им интереси от дейността на фирмата.

3.4. Законодателство

* Появата или премахването на законите за строителство влияе върху използването на материалната база на фирмата.
* Чрез нови закони, постановления и актове може да се забави завършването на даден строителен обект.

3.5. Икономическа средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.