Екипно изследване


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ЕКИПНО ИЗСЛЕДВАНЕ

по дисциплината

КОРПОРАТИВЕН РИСК МЕНИДЖМЪНТ

на тема .....

Разработили:
1. Имена, спец., ФН, e-mail
2. Имена, спец., ФН, e-mail
3. Имена, спец., ФН, e-mail

/29.04.2013/
гр. Русе

Съдържание

1. Въведение

2. Описание на изследвания обект

3. Източници на рискови събития

4. Събития, пораждащи щети

5. Идентифициране и оценка на риска - щети и вероятност

6. Управление на риска

7. Избор на застрахователна инициатива

8. Избор на застрахователна фирма

9. Икономическа обосновка на застрахователната инициатива

10. Изводи и препоръки

Използвана литература

1. Въведение

Актуалност на изследването.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостната дейност на всяка фирма в строителния бранш. Известно е, че всеки един проект е отговорност и е свързан с непрекъснати външни въздействия, а от там и с промени както във времето на неговата реализация, така и в парите или в състава на участниците, извършващи проектирането и реализацията на жилища. Следователно винаги съществува определен риск от неочаквани или непредвидени външни въздействия, който е необподимо да бъде управляван.

Обект на настоящето изследване е фирма "МОНОЛИТСТРОЙ - Чорбаджийски, Байкушев" ООД. Тя е създадена през 1990 година. Специализирана е в проектиране и строителство на жилища, промишлени сгради, хидро съоръжения и други обекти. Извършва монтажна и ремонтна дейност. Разполага със собствена база за производство на дървена, алуминиева и PVC дограма, бетонов възел с капацитет (60 куб.м/час), арматурен двор, цех за метални заготовки, цех за фасониран дървен материал, богата гама от строителна, транспортна и подемна техника. Произвежда алуминиева дограма, бетон и разтвори, арматура всякакви размери, метални заготовки, фасониран дървен материал.

Предмет на изследване са рисковете, които възникват по време на строителната, монтажната и ремонтна дейност, която фирмата извършва.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екипно изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.