Ефективни ли са европейските фондове?


Категория на документа: Икономика


8. Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г. - Агенция за икономически анализи и прогнози
9. Министерство на финансите "Възможности за развитие чрез усвояване на средствата от Структурните и Кохезионните фондове на ЕС", презентация;
10. Министерски съвет, "Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г", декември 2006 г.
11. Министерство на икономиката и енергетиката "Наръчник по Структурните фондове на ЕС" Дирекция "Eвропейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."
12. "Структурните фондове - инструмент на политиката на европейския съюз за икономическо и социално сближаване" Център за изследване на демокрацията
13. Национална конференция "Структурните фондове на Европейския съюз - възможности за развитие на устойчиви практики в туризма" - Държавна Агенция по Туризъм - 13 Декември 2006г.
14. Регламент (ЕО) № 846/2009 на Комисията, 1 септември 2009г.
15. Smail R., Broos L., Kuijpers E., "Managing Structural Funds: A Step-by-Step Practical Handbook"2008 < http://www.eipa.eu>
16. A Study of the Macroeconomic Impact of the Reform of the EU Cohesion Policy, The Economic and Social Research Institute, Ireland, 2004
17. http://www.structuralfundsbulgaria.eu
18. http://www.europe.bg
19. http://www.evroportal.bg
20. http://www.eurofunds.bg/
21. http:// www.eufunds.bg
22. http://www.eif.europa.eu
23. http://www.minfin.bg
24. http://www.eur-lex.europa.eu
25. http://www.ec.europa.eu
26. http://www.bluelink.info/eu-funds
27. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
28. http://www.government.bg/
29. http://www.nsi.bg/

12

 Структурни фондове на ЕС


3

Регионална политика


4

 Наръчник по Структурните фондове на ЕС
5


6

 Министерство на икономиката и енергетиката, "Наръчник по Структурните фондове на ЕС"
7

 Регионална политика

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективни ли са европейските фондове? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.