Ефективни ли са европейските фондове?


Категория на документа: Икономика


-522,1
68,2
-173,8
-115,9
-176,7
ПЧИ в страната
9051,9
6728
2436,9
1151,3
1314,6
1478,2
Нето ПЧИ
8845,6
6205,9
2505,1
977,5
1198,7
1301,5
БВП
30 772
35 430
34 932
36 052
38 504
39 667
Нето трансфери от ЕС, % от БВП
-0,3
0,35
0,06
0,83
0,73
1,29
Нето ПЧИ,% от БВП
28,75
17,52
7,17
2,71
3,11
3,28
Източник: БНБ, НСИ, изчисления на ИПИ27

Това, което ясно се вижда от таблицата за платежния баланс за реално трансферираните от ЕС предприсъединителни и присъединителни средства към България от една страна и притока ПЧИ от друга, е следното:

1/ Притокът от европейските фондове въпреки кризата и нейният принос върху входящите ПЧИ все още е по-малък от преките чужди инвестиции.

2/ Нетният приток от ЕС, който се получава като от получените средства по фондовете се приспадне вноската на България, е още по-малък. През първата година от членството ни, когато усвояването беше минимално, нетният приток дори е бил отрицателен с около 94 млн. евро, т.е. ние сме платили по-голяма вноска към бюджета на ЕС, отколкото сме получили под формата на всякакви предприсъединителни и присъединителни фондове. През 2012 г., когато темповете на усвояване от кохезионния и структурните фондове достигнаха своя максимум от 2007 г. досега, нетно сме получили 510 млн. евро от ЕС. Това се равнява на около 1/3 от брутния приток на ПЧИ в страната (нетният приток от своя страна е повече от 2 пъти по-голям от нетните европейски средства).

Ако пък погледнем мащабите на инвестиции в икономиката, тогава европейските фондове изглеждат още по-миниатюрни. Т.нар. брутокапиталообразуване спада от около 38% от БВП през 2008 г. до дъно от 22% през 2011 г. и леко се възстановява до 24% през 2012 г., т.е. те са повече от 18 пъти по-големи от получените европейски средства (нето) през най-успешната за усвояване 2012 г.

Брутокапиталообразуване в икономиката, млн. лева, текущи цениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективни ли са европейските фондове? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.