Ефективни ли са европейските фондове?


Категория на документа: Икономика


Източник: A Study of the Macroeconomic Impact of the Reform of the EU Cohesion Policy, The Economic and Social Research Institute, Ireland, 200426

Част от анализите, които не намират положителни ефекти от еврофондовете, обясняват тази липса с липсата на добре работещи институции в усвояващите страни. Според това по-критично направление (т.нар. инстутуционалисти), работещите институции се разглеждат в един по-широк смисъл, включващ върховенство на закона, добра защита на правото на собственост, ефективна администрация и правораздаване, ниска корупция и т.н. С други думи, според тях ефективността на фондовете е условна и зависи от редица вътрешни фактори, които имат отношение към цялостната институционална среда.

Основният извод от различните изследвания за ефективността на еврофондовете за България е, че ако искаме те да са максимално ефективни за нашата икономика, то има два пътя:

* Насочване на европейските фондове към проекти, които помагат за засилване на институциите (т.напр. електронно правителство, по-бързо и обективно правораздаване, оптимизиране на администрацията, по-ефективна полиция и т.н.)

или

* Паралелно с усвояването на европейски фондове да не се отстъпва от реформи към по-добри институции

В противен случай сме изправени пред риск от прекален фокус на енергия от страна на управляващите върху усвояване на европейски фондове, който да доведе до замразяване или поне забавяне на необходими реформи. Друг сериозен риск, който би могъл да бъде следствие от добро усвояване на фондовете е освободените национални средства, вместо да се използват за разумни политики и скъпи, но важни реформи, те да се превърнат във фактор за поддържане на неефективни програми. С други думи, правителството може да се откаже да се стреми към оптимизиране на разходите, ако има достатъчно средства.

Ако трябва да обобщим, Европейските фондове предоставят възможности за развитие, но за да са максимално ефективни, трябва да има работеща администрация, добра защита правото на собственост и качествено правораздаване.

Последните години усвояването на европейски фондове се превърна в един от водещите приоритети на администрацията. Предвид ключовата роля на нейната работа за степента на усвояване и възможностите за по-мащабни публични инвестиции и спестяване на национални разходи, които фондовете дават, в този приоритет принципно няма нищо лошо. Паралелно с това, обаче администрацията буквално спря да работи в други изключително важни сфери, реформите в които биха имали много по-значим ефект върху развитието на страната в дългосрочен план, с или без европейски средства. В сфери като образование, пенсионна система, здравеопазване, административно обслужване и т.н. реформите бяха или плахи и половинчати, или изобщо не се случиха, а общественото внимание бе отклонявано към ударното усвояване на евро пари.

Ако се вземе предвид често срещания коментар, че усвояването на европейски средства би могло да компенсира (до известна степен) спадналия приток на преки чужди инвестиции (ПЧИ) от кризата насам, би било удачно да се направи сравнение между приходите за страната от европейски фондове и тези от ПЧИ.

Приток за страната от европейски средства и от ПЧИ, млн. евро

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Текущи трансфери от ЕС
210,7
490,8
425
717,7
708,6
983,3
Текущи трансфери към ЕС
-304,4
-367,2
-404,9
-417,3
-426,7
-473,1
Нето трансфери от ЕС
-93,7
123,6
20,1
300,4
281,9
510,2
ПЧИ в чужбина
-206,3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ефективни ли са европейските фондове? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.