Държавен бюджет-същност, видове, структура и подходи за изграждане


Категория на документа: Икономика


33въпр.Държавен бюджет-същност,видове,структура и подходи за изграждане.Приходи и разходи.Дефицит и държавен дълг.

Държавен бюджет-същност,видове,структура и подходи за изграждане
Държавния бюджет е финансов план за образуване и използване на общодържавния паричен фонд.
Той е равносметка(баланс)на държавата за нейните разходи и приходи през определен период от време-обикновено 1 годиноа.
Чрез държавния бюджет държавата(правителството)регулира икономиката.
Бюджетът има приходна и разходна част.
Приходната част -това са данъчните постъпления-мита,такси,акцизи,държавните заеми и емисията на новите пари.
Разходната част-тя представлява разходите за издръжка на държавните институции (управление,армия,полиция), за държавни инвестиции, за погасяване на държавните заеми.
Когато приходите в бюджета са по-големи от разходите се получава бюджетен излишък.
Когато правителствените разходи превишат приходите , има бюджетен
дефицит.
Бюджетът е балансиран,ако бюджетните разходи са равни на бюджетните приходи.
Видове бюджет
1.Текущ бюджет-този бюджет формира приходите си за сметка на текущите данъци,които се използват за финансиране на текущите разходи
2.Структурен бюджет- показва как държавните разходи и дефицити ще се формират ,когато икономиката функционира при равнище на потенционално съвкупно производство(пълна заетост и максимум производство)
3.Цикличен бюджет- разкрива разликата между структурния и текущия бюджет.Той е отражение на цикличното развитие върху бюджета.
Структура и подходи на изграждане
Държавния бюджет включва:
-правителствения бюджет
-бюджета на социалното осигуряване
-бюджета на общините
Процесът на изграждане на бюджета е съобразен с избраната финансова политика.Обхваща етапите:
1.подготвяне на проект
2.Разглеждане и утвърждаване от парламента
3.Изпълнение
При съставянето на държавния бюджет трябва да се избере определена фискална политика,която да бъде гъвкава,бързо да се насочва от стимули към ограничения и обратно.

Дефицит и държавен дълг
Когато правителствените разходи превишават приходите се говори за бюджетен дефицит.
Натрупания от предходни години бюджетен дефицит формира държавен дълг.
Когато разходите на правителството са повече от приходите, то осигурява необходимите финанси чрез:
-заеми от банки
-продажба на ценни книжа
-емитиране на ново количество пари
Държавния дълг обхваща сумата от заемите (вътрешни и външни)направени от правителството за покриване на бюджетните дефицити.
Той бива:
1.Вътрешен държавен дълг- образува се от вътрешните национални заеми
2.Външен държавен дълг- образува се от заеми,които правителството взима от чужди заемодатели.
Натрупания държавен дълг обикновено се оценява в процент спрямо БНП.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен бюджет-същност, видове, структура и подходи за изграждане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.