Дълготрайни материални активи - съшност, структура, показатели


Категория на документа: Икономика


19.Дълготрайни материални активи - съшност, структура, показатели за АНАЛИЗ и оценка. Амортизационна политика. Икономическа ефективност инвестициите - показатели за анализ.

Дълготрайни активи на търговското предприятие - същност и видове. Състав на нематериалните дълготрайни активи.

Въпроса за оценка на дълготрайните активи е един от възловите въпроси на икономиката на предприятието.

Дълготрайните активи в баланса на предприятието са обособени в 3 групи:

1. Дълготрайни материални активи, които съгласно Закона за счетоводството включват:

> Земи, гори и трайни насаждения

> Продуктивни и работни животни

> Сгради

> Машини, съоръжения и оборудване

> Транспортни средства

> Стопански инвентар

> Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи

> Ликвидация на материални дълготрайни активи

> Други материални дълготрайни активи
1.1 Нематериални дълготрайни активи, включващи:

> Разходи за учредяване и разширяване

> Продукти от научна и развойна дейност

> Патенти, лицензи, фирмени марки и търговски права

2. Финансови дълготрайни активи, включващи:

> Съучастия в левове

> Съучастия във валута

> Ценни книжа

> Предоставени заеми за придобиване на дълготрайни активи в левове

> Предоставени заеми за придобиване на дълготрайни активи във валута

> Предоставени заеми за жилищно строителство

> Просрочени заеми за придобиване на дълготрайни активи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дълготрайни материални активи - съшност, структура, показатели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.