Допълнителни услуги в туризма


Категория на документа: Икономика-организиране на турове с научно-познавателна тематика за по-любознателните туристи.

6

-организиране на подводни спортове за туристите ,които са фенове подводния свят

-организиране на пешеходен туризъм

За подобряване на допълнителните услуги във ваканционно селище Елените в хотел "Роял Парк" включва още и подобряване качеството на храната ,качеството на обслужване ,както и материално техническата база

6.Обобщение и изводи

В условията на съвременното развито общество ,човешките потребности постоянно нарастват. Това обуславя повишеното търсене на допълнителни услуги в сектора на туризма.Той от своя страна е длъжен да отговори на изискванията на туристите ,заедно с мотива за преодоляване на конкурентния натиск ,води до създаването на все повече нови и нетрадиционни допълнителни услуги .Обогатяването и усъвършенстването на предлагането предоставят по-големи възможности за развитие и печалби на туристическите предприятия.Въвеждането на допълнителни услуги увеличава материалната база и категорията на съответните туристически комплекси и по този начин ги прави по-привлекателни за туристите ,чрез повишаване качеството и количеството на предлаганите услуги.

Необходимо е да се подчертае, че в повечето случаи атрактивността на даден обект в значителна степен се формира и определя от асортимента и качеството на предлаганите допълнителни услуги.
Тези услуги могат да бъдат предлагани в пакет с обща цена или като индивидуални услуги. В тази насока важно значение за привлекателността на даден обект имат такива допълнителни услуги като: развлекателни услуги; оказване на информационни услуги на клиентите в заведенията; оказване на санитарно-хигиенни услуги; посреднически услуги; провеждане на декади на различните национални кухни (българска, руска, френска, арабска, индийска, гръцка, китайска, немска и др.); организиране на кулинарни изложби, съпроводени с дегустация; доставката на храна и напитки в стаите на хотелските гости;; организиране на гастрономически екскурзии с дегустация на ястия и напитки с цел задоволяване на хоби-гастрономически потребности и много други.
Важна характеристика на качеството на продукта в туризма е обстоятелството, че някои от тях са свързани пряко с продаваните материални продукти (прилагането на човешкия труд като полезна дейност при приготвянето на кулинарните продукти - филетиране на едри късове меса пред клиентите, транжиране на цели месни експонати пред гостите, фламбиране на ястия и десерти, приготвяне на някои ястия и десерти пред погледа на гостите и туристите и др.) и придобиват характер на допълнителни ресторантьорски услуги с материален характер.
Предлагането на основната ресторантьорска услуга и богатият асортимент от допълнителни ресторантьорски услуги с материален и нематериален характер на клиентите формират комплексния характер на общия ресторантьорски продукт, предлаган от туризма.
Може да се обобщи: изследването на качеството на продукта на туризма е сложен и труден за изследване поради абстрактния му характер. В същото време той е с богато съдържание и е носител на ценна съвременна информация, която е полезна като знание както за съвременните фирми и обекти, така и за многобройните гости и туристи. Богатият по съдържание продукт на туризма, който е с гарантирано качество по-добре задоволява постоянно нарастващите разнообразни биологични потребности на гостите и туристите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Допълнителни услуги в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.