Дом "Дълголетие" Дървеница


Категория на документа: Икономика


Бележка за психичен статус на лицето
Служебна бележка от областен диспансер, относно това дали лицето се води на отчет при тях.
Служебна бележка от Агенция по Вписванията, относно това дали лицето е извършило продажби на имоти
Декларация от НАП
Декларация за семейно положение

На база всички предоставени данни и документи по чл.40 за лицето се формира доклад предложение и се изготвя заключение дали то може да постъпи в ДСХ.След взетото одобрение за лицето се изготвя настанителна заповед, а то получава уведомително писмо. В срок от 20 дни лицето е необходимо да направи чревно заразоносителство и да предостави от своя личен лекар медицинска бележка за контакт със заразни заболявания.

При настаняване на лицето в Дома за стари хора всички необходими документи както и настанителната заповед се завеждат като задължителна документация. В регистъра на дома се вписват:
Име;
Адрес (постоянен или настоящ);
Дата на раждане
Семеен статус

Информация за близки
Акт за настаняване
Всички данни за личния лекар (име, телефон, адрес)
Дата на настаняване
Дата на напускане
Дата и час на смъртта
Към личното дело освен посочения комплект документи се добавят и:
Декларация за семейно положение
Декларация за психосоциалния статус на клиента
Предписан план за индивидуална работа в зависимост от потребностите на лицето
Лицето сключва едногодишен договор с доставчика на социалните услуги, който включва:
Съдействие за участие в програми за социална интеграция
Здравни грижи - получаване на медицинска и стоматологична помощ
Съдействие при набавяне на лекарства

Информация за нормативната уредба

При постъпване на лицето, които ползва социалните услуги се осъществява запознанство с Правилника за вътрешния ред и Правилника за противопожарна и аварийна безопасност.

Статусът на клиента на институцията се изяснява още с процеса на първоначалното му интервюиране от социалния работник в Дома за стари хора "Дълголетие" (по-известен като Дом за стари хора - Дървеница). При това интервю се снемат биографичните данни на лицето - дата и място на раждане, единен граждански номер, родители ( в случая предимно роднини и наследници) и пр. Установява се семейният статус на лицето - дали е вдовец/вдовица или пък има съпруг/съпруга, дали има деца. Също така се установява и здравният му статус, който отразява здравословното състояние на лицето по негови данни, което се затвърждава или опровергава по надлежния ред с медицински изследвания и документация при евентуалното одобряване на лицето, като в Дома не се приемат лица, страдащи от деменция. Използват се различни видове тестове за установяване личностните особености на клиента на институцията. Лицата със социални проблеми се ползват с предимство при настаняването в подобен тип институции.

В Дом за стари хора "Дълголетие" - гр.София се приемат лица, които имат близки, които се грижат за тежко болно лице или дете; лица, навършили пенсионна възраст; лица, ограничавани в обитаваната жилищна площ или такива, които се намират във влошени отношения с лицата, с които обитават дадено жилище. Приемат се ветерани от войната, като същите ползват с предимство социалните услуги, ако отговарят на необходимите условия. Клиентите на институцията са предимно лица от пенсионна възраст. Измежду домуващите в Дом за стари хора "Дълголетие" има и няколко столетници.

За да съумеем да изградим една положителна връзка за взаимопомощ и/или консултиране с възрастни хора, на първо място, трябва да изпитаме емпатия. Това е така, защото възрастните хора се нуждаят от топлота и човечност, съчувствие, съпреживяване и емоционална отзивчивост и подкрепа. Търсещият подкрепа очаква да се прояви чувствителност към преживяванията му, да бъде приобщен събеседникът му към неговия емоционален живот, търси разбиране и споделяне на психичните му състояния и преживявания. Възрастният човек е склонен да се себеразкрива по един своеобразен начин като подценява и омаловажава своите слабости и изтъква предимства - социални, професионални изяви и постижения от миналото. Нуждае се от добри и подкрепящи го слушатели, с които да затвърди себеоценката си и да увери и събеседника в своите достойнства, ценности и приоритети. Често възрастните проявяват склонност към манипулиране - представят себе си като жертви на различни житейски ситуации, за да оправдаят собствените си грешки и пропуски като самозащитна реакция.

Толерантността, от своя страна, е верният подход, с който се засвидетелства разбиране и готовност да се приемат грешки и пропуски и да не се допуска остра критика и обвинения спрямо възрастния човек. Въвличането, обаче, в драмата на житието и емоциите на стария човек може да доведе до опасност от "прегаряне" ("burnout") у неговия слушател. Поради този факт е препоръчително да спазваме определена дистанция при съветването, консултирането или дори разговора, който водим с възрастния човек.
Важно е у възрастния човек да бъде събудена неговата автономност и независимост относно неговото самостоятелно придвижване и физиологични нужди, тъй като той трябва да повярва в собствените си сили и възможности, а за целта възрастният човек трябва да бъде стимулиран и окуражаван.
Не без значение, разбира се, е и ролята на интеграцията на възрастния човек в съвременното общество. Целта на тази соациализация е старият човек да се приобщи, като се избегне самоизолацията. В тази връзка се организират ред занимания за възрастни хора, които осмислят тяхното свободно време, като го правят пълноценно запълнено. Обръща се внимание на малките неща, които доставят удоволствие на възрастния човек и често те са свързани с дадено занимание/хоби - шиене, плетене, градинарство, артерапии, пр.
Всички ние сме забелязали колко много обичат да споделят възрастните хора, независимо дали това са нашите баби или пък са случайно срещнати възрастни дами в градския транспорт. Именно в тази връзка следва да се спомене, че не е никак маловажна ролята на умението за ефективно общуване и активно слушане. При комуникация с възрастните хора е необходимо те да бъдат изслушани, като същевременно бъде проявен интерес към казаното от тях. Важна стъпка в активното слушане е отразяването на чувствата на лицето.
При възрастните хора често пъти се наблюдава загуба на емоционална и рационална опора в позитивното очакване на бъдещето. Често прогнозите са негативни и лицата са изправени пред реалния страх от смъртта. Те изграждат самозащитна реакция като се фокусират в настоящето. Други пък не могат да се изведат от фиксацията към миналото, където физическите способности и професионалните умения са на друго ниво, различно от настоящето. Тези лица често се дистанцират от околните като парадират със статута си на успял, можещ и знаещ човек. Възможно е да се проявят и депресивни разстройства, както и страхови неврози, хипохондрии, натрапливости, обсесивно-компулсивни синдроми. Често възрастните хора търсят своята публика и възможности за себеизява, като манипулират околните и стават прилепчиви и зависими.

В общия случай те демонстрират егоцентрична насоченост, а потребността да се грижат за някого е изместена от острата нужда да бъдат обгрижвани те.
Тази възрастова категория е изправена пред големи и реални страхове и очаквания на негативни и ужасяващи събития, страх от болести, от залежаване и пълна зависимост от заобикалящите го, страх от смъртта. Страховите очаквания водят до завишаване на тревожността, което провокира психо-соматични прояви и влошаване на общото субективно и обективнно състояние.

Социалните услуги в ДСХ "Дълголетие" се предоставят от квалифициран персонал.За старите хора се грижат социални работници,психолог,психиатър,двама лекари, лаборант, рехабилитатор, кинезитерапевт, медицински сестри, масажист, санитари и кухненски работници. Освен това на тяхно разположение са фризьор, бръснар, трудотерапевт, шивач, охрана и административен блок.

Основно в работата на специалистите е да гарантират развнопоставеното положение и преодоляване на изолираността на възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности, при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосновеността им, както и правото да вземат решения, засягащи качеството на техния живот и предоставяни грижи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дом "Дълголетие" Дървеница 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.