Документи за работа с клиенти


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 12

ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

Билетът за екскурзия е формулярът, който клиентът получава, заявявайки желанието си за покупка на туристически продукт.
Реквизити: направление, вид на мероприятието, сборен пункт, час, дата; брой на туристите, име на клиента, сума, хотел, стая №.

Списък на туристите - в зависимост от конкретните нужди може да има различни реквизити: име на туриста, дата и място на раждане, адрес, паспортни данни, специални изисквания и интереси и др. Използва се при екскурзии и трансфери.

Графиците за отделните екскурзии, мероприятия и други дейности съдържат следните реквизити:
• Название;
• Вид на транспортното средство;
• Дни на провеждане;
• Сборен пункт и час;
• Цена.

Финасовият отчет е документ, с който се отчитат направените разходи по време на екскурзия или мероприятие. Към този отчет се прилагат всички разходни документи - билетите на туристите, фактурите с касовите бележки, билети от вход в музеи, паркинг и др.

Пълномощното дава право на екскурзовода, придружаващ групата, да подписва платежни документи, сметко-фактури, потвърдителни бележки и др., с които се осъществява разплащането за дадена туристическа група.

Представителите работят и със следните два документа:
- Руминг лист - документ, който се издава от организатора и е предназначен за предварително уведомяване на хотела или приемащата агенция за новопристигащите туристи и изискваните в тази връзка основни и допълнителни услуги;
- Пътнически манифест - документ, който се подготвя за авио-компанията, изпълняваща чартърна програма, и представлява поименен списък на пътниците, участващи в определен полет.

??

??

??

??

Екскурзоводство

1
Тема 12 Документи за работа с клиенти

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Документи за работа с клиенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.