Доклад по технология на хотелиерското обслужване - организация на изпращането (отписването) на гостите от хотела


Категория на документа: Икономика


ПГТ "проф. д-р Асен Златаров"

ДОКЛАД
по Технология на хотелиерското обслужване

Изготвил: Благовеста Петрова Петрова
Проверил: М.Пармаксизян

14.12.2012г.
гр. Пловдив

на тема № 6 Организация на изпращането/отписването/ на гостите от хотела

1. Характеристика на дейността.

Напускането на гостите е последният етап от целия процес на хотелиерското обслужване. Той е много важен, тъй като създава финалното впечатление на госта и силно влияе върху оформяне на оценка на цялостното обслужване по време на пребиваването му. Ето защо е от особено значение поведението на служителите на рецепцията в общуването им с госта през това време.

2. Описание на длъжностите.
Изпращането на гостите се извършва от администратора, участие взема и пиколото.
Основните функции на администратора са да приема и регистрира гостите при тяхното настаняване, да поддържа сметките на гостите точни с готовност за приключване, да приключва сметките по основни и допълнителни услуги и да предлага и реализира допълнителни услуги.
Също така администраторът приема и дава ключовете от стаите, предлага стаи на новопристигащи гости без направена предварителна резервация, изготвя всички необходими справки,бюлетини и сведения, приема заявки за отстраняването на повреди като веднага уведомява съответната служба.
Администраторът носи финансова, имуществена и дисциплинарна отговорност.
Пиколото помага на госта с багажа и пожелава приятен ден, приятно пътуване.Той трябва да
обслужва вежливо гостите при тяхното пристигане и заминаване, както и по време на престоя им.Задължително работи с униформено облекло.Пренася багажа на гостите, придружава новопристигналите гости до стаите им и да ги запозна с някои характеристики на хотела - начини за използване на инсталации и съоръжения в хотелската стая.Връчва съобщения, поща, поръчка на такси, съхранение на багаж, покупки.Пиколото носи имуществена отговорност - за поверения багаж, за имуществото и съоръженията в общите части на хотела

и носи дисциплинарна отговорност при неизпълнение на възложените задачи, неучтиво отношение към гостите, нарушение на кодекса на труда.Подчинен е на дежурния администратор.
3. Технология на дейността.
Напускането на гостите е последен етап от процеса на хотелиерското обслужване. Напускането на хотела включва следните етапи:
* освобождаване на стаята
* оформяне и заплащане на сметката
* изпращане на госта
* промяна статуса на стаята
Освобождаване на стаята
Стаите се освобождават до 12 часа. При по-късно освобождаване гостът следва да информира рецепцията, че желае по-късно освобождаване на стаята, администраторът проверява дали има възможност и уведомява госта за стойността, която се заплаща. Ако заетостта на хотела не позволява по-късно освобождаване на стаята, администраторът предлага на госта съхранение на багажа до желания от него час за напускане на хотела.
Оформяне и заплащане на сметката
Независимо в кой момент от денонощието гостът напуска хотела администраторът трябва в рамките на няколко минути да оформи сметката на госта. Трябва бързо да събере и начисли всички основни и допълнителни услуги /консумация от бар, ресторант, телефонни разговори, СПА процедури/ ползвани от госта по време на престоя му, да приключи сметката и да извърши заплащането. Администраторът уточнява вида на сметката и начина на плащане. Ползваните основни и допълнителни услуги могат да се заплатят предварително, по време на престоя на госта и при напускането на хотела. Начините на плащане могат да бъдат:
* в брой
* с кредитна карта
* по банков път
* с туристически ваучер
* комбинирано

В брой
Заплащането става в български лева. За всяко заплащане администраторът издава хотелска сметка придружена с касов бон. Сметката се издава в 2 екземпляра, като първият е за клиента, а вторият за счетоводството. При поискване от клиента се издава фактура /от администратора/. Издава се в 3 екземпляра. Оригиналът придружен с касов бон се дава на клиента, а другите остават за счетоводството.
С кредитна карта
На видно място в хотела се поставя информация и означения, които показват, че хотелът извършва разплащания с кредитни карти. Обработката на картите се извършва по електронен път чрез ПОС терминално устройство. От ПОС терминалното устройство се разпечатват 2 разписки, които се подписват от клиента.Задължително се издава фактура /в 3 екземпляра/. Оригиналът от фактурата и една от разписките се дават на клиента, втората разписка с останалите екземпляри от фактурата остават за счетоводството.
По банков път
При плащане по банков път администраторът задължително издава фактура, в която се попълват данни за банковата сметка на получателят /хотела/, фактурата се попълва в 3 екземпляра, един за клиента, а другите два за счетоводството.
Плащане с ваучер
Ваучерът е платежен и резервационен документ издаван от тур оператора /в 3 екземпляра/. Първите 2 екземпляра се дават на клиента при закупуване на туристически услуги.Те се предават на администратора при настаняване в хотела. Ваучерът служи за потвърждаване пред хотела за предварително платени основни и допълнителни услуги. За тези услуги администраторът издава фактура на тур оператора, след което той превежда по банков път дължимата сума на хотела.
Комбинирано плащанеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Доклад по технология на хотелиерското обслужване - организация на изпращането (отписването) на гостите от хотела 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.